Ấn phẩm

Ấn phẩm "Bình luận Khoa học Những điểm mới Bộ luật dân sự năm 2015"

23/05/2016 17:17

Nhằm phổ biến các quy định mới của Bộ luật Dân sự (BLDS) 2015 và với mong muốn cung cấp cho bạn đọc tìm hiểu sâu hơn các quy định của pháp luật dân sự, PGS.TS Đỗ