Ấn phẩm

Ấn phẩm "Luận giải về Luật Doanh nghiệp năm 2014"

28/07/2017 15:58

Kết quả hình ảnh cho luận giải về luật doanh nghiệp năm 2014

Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức

Số trang: 476 trang

Giá tiền: 95.000 đồng

Xuất bản: Tháng 12-2016

Cuốn sách Luận giải về Luật doanh nghiệp năm 2014: 36 kế sách pháp lý của doanh nghiệp do Luật sư Trương Thanh Đức biên: Nội dung cuốn sách tập trung phân tích, vận dung các quy định của Luật doanh nghiệp, soi chiếu qua thực tiễn áp dụng của Luật trong hoạt động của các doanh nghiệp; bình luận xuyên suốt và tổng hợp điều khoản; trình bày bao quát và nhấn mạnh nội dung trọng yếu; chỉ dẫn cụ thể và so sánh quy định cũ - mới; luận giải ưu điểm và chỉ rõ bất cập, vướng mắc. Đây là những vấn đề pháp lý thực tiễn hằng ngày nhưng đôi khi khó nhận thấy trong các điều luật cũng như ở nhiều tài liệu khác.

Cuốn sách gồm 7 chương:

- Chương I: Luật doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh;

- Chương II: Ngành, nghề đầu tư và tư do kinh doanh;

- Chương III: Đăng ký kinh doanh và hình thành doanh nghiệp;

- Chương IV: Vốn và tài sản doanh nghiệp;

- Chương V: Quản trị doanh nghiệp theo luật;

- Chương VI: Giáo dịch và giấy tờ của doanh nghiệp;

- Chương VII: Cải tổ và chấm dứt doanh nghiệp.

Dưới góc nhìn tuy đơn giản mà mạch lạc, thông suốt của tác giả, 184 tiểu mục thuộc 36 mục của cuốn sách, đều là những vấn đề thiết thực, chính là 36 kế sách pháp lý của doanh nghiệp.

1. Bảo đảm đầu tư – Từ quy định đến thực tế

2. Phạm vi và mục tiêu – Nhiều điểm đột phá

3. Các luật chuyên ngành – Tranh chấp chung, riêng

4. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp – Nối tiếp nhiều luật

5. Ngành, nghề kinh doanh – Mạnh mẽ thay đổi

6. Ngành nghề cấm kinh doanh – Số 6 và phía sau

8. Ngành, nghề tự do kinh doanh – Bỏ danh sách liệt kê

9. Đăng ký doanh nghiệp – Không phải xin phép

10. Cá nhân kinh doanh – Trách nhiệm vô hạn

11. Đặt tên doanh nghiệp – Việc dùng tên danh nhân

12. Tên gọi loại hình công ty – Khi quy định khác thực tế

13. Phân nhóm doanh nghiệp – Khác với loại hình

14. Điều lệ công ty – Ví như “Hiến pháp”

15. Người đại diện theo pháp luật - Thuận trong, khó ngoài

16. Con dấu doanh nghiệp – Tiếp tục duy trì

17. Tư cách pháp nhân – Trách nhiệm hữu hạn

18. Các loại vốn – Không thể thiếu

19. Cổ phần, cổ phiếu và trái phiếu – Các kiểu gọi vốn

20. Mô hình quản trị doanh nghiệp – Đa dạng và linh hoạt

21. Các hội đồng và chức danh công ty – Nhiệm kỳ và tên gọi

22. Đại hội đồng cổ đông – Không phải cuộc họp

23. Hội đồng quản trị – Công ty cổ phần

24. Chủ tịch – Đại diện sở hữu

25. Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc – Người điều hành

26. Ban kiểm soát – Giám sát hoạt động

27. Kế toán trưởng – Đương nhiên phải có

28. Đoàn thể và tập thể lao động – Công đoàn là mấu chốt

29. Bảo vệ thành viên và cổ đông – Không quá mức sở hữu

30. Thủ tục và tỷ lệ biểu quyết – Thiếu thì vô hiệu

31. Giao dịch, hợp đồng – Phòng ngừa vô hiệu

32. Doanh nghiệp cho vay và bảo lãnh – Hành động cẩn trọng

33. Giấy tờ, văn bản – Ban hành tự do

34. Rủi ro pháp lý – Lưu ý phòng ngừa

35. Cải tổ doanh nghiệp – Tổ chức lại cơ bản

36. Chấm dứt doanh nghiệp – Can thiệp cụ thể.

_________________

* [Tham khảo] - Một số điểm bản sách

1. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật

2. Trang điện tử Tiki

 

 

 

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
 • Ấn phẩm Trọng tài Quốc tế Ấn bản lần thứ 6 23/04/2018 11:48

  Ấn phẩm “Trọng tài Quốc tế” (Ấn bản lần thứ 6) dưới đây được biết đến là một trong những cuốn sách tiêu biểu trong lĩnh vực trọng tài thương mại quốc tế, là ấn phẩm thiết yếu dành cho các trọng tài viên, các luật sư hay nhiều đối tượng quan tâm khác. Ấn phẩm là kết quả của sự đúc kết các kinh nghiệm sâu rộng, quý báu của tác giả - Alan Redfern và Martin Hunter

 • Pháp luật trọng tài thương mại tại Việt Nam - Bản án và bình luận bản án 30/01/2018 20:27

  Khi văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ và rõ ràng cho từng hoàn cảnh cụ thể thì không cần đến các bản án vì lúc này chúng ta chỉ cần vận dụng những quy định đã tồn tại. Nói cách khác, khi văn bản quy phạm pháp luật đã hoàn thiện thì cácc bản án không có nhiều vai trò, Tuy nhiên, thực tiễn đã chứng minh văn bản quy phạm pháp luật không bao giờ đầy đủ, rõ ràng và chi tiết cho từng hoàn cảnh cụ thể. Do đó, việc nghiên cứu thực tiễn áp dụng, nhất là thực tiễn xét xử là rất cần thiết.

 • Ấn phẩm Công ước New York và 100 vụ kiện tranh chấp điển hình của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam 10/10/2017 11:26

  Hội nhập quốc tế về kinh tế đã tác động sâu sắc tới tất cả các nước, từ phát triển tới đâng phát triển, từ đó, sự tồn tại và phát triển của các nước được đặt trong bối cảnh phụ thuộc lẫn nhau nhiều hơn, thể hiện rõ nét qua những mối quan hệ song phương và đa phương phức tạp. Hiện nay, Việt Nam đã tham gia và hoàn tất đàm phán 12 hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương. 

 • Ấn phẩm 100 câu hỏi về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển 30/08/2017 14:11

  Quan hệ thương mại và hàng hải giữa nước ta và các nước trên thế giới ngày càng phát triển với tốc độ cao, nhất là sau khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO. Lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của nước ta trao đổi với nước ngoài trong những năm gần đây tăng nhanh, trong đó khối lượng vận chuyển bằng đường biển chiếm gần 90%.

 • Ấn phẩm Bình luận bộ luật tố tụng dân sự, luật trọng tài thương mại và thực tiễn xét xử 23/01/2017 15:23

  Trọng tài viên Tưởng Duy Lượng  - Nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân tối cao đã biên soạn và phát hành ấn phẩm “Bình luận bộ luật tố tụng dân sự, luật trọng tài thương mại và thực tiễn xét xử”. Tác giả được biết đến là một người có bề dày trong công tác nghiên cứu khoa học pháp lý, với vốn kiến thức chuyên sâu về lý luận trong lĩnh vực pháp luật dân sự nói chung, pháp luật trọng tài thương mại nói riêng và kinh nghiệm nhiều năm trực tiếp xét xử các vụ việc dân sự, kinh tế. 

 • 101 Câu hỏi - đáp về Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) 03/11/2016 10:18

  Trước làn sóng hội nhập mạnh mẽ, đặc biệt đánh dấu bằng việc Việt Nam gia nhập Công ước Viên về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG), doanh nghiệp trong nước hơn bao giờ hết đối mặt với nhiều cơ hội cũng như thách thức. Vì vậy, việc hiểu rõ về CISG để có thể sử dụng nguồn luật này như một công cụ bảo vệ mình một cách hiệu quả là vô cùng quan trọng. Chính vì thế, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Trường Đại học Ngoại thương (FTU) và Nhóm CISGVN biên soạn ra cuốn sách “101 câu hỏi – đáp về Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)” nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về CISG cho các doanh nghiệp, nhà thực hành luật và các đối tượng quan tâm tại Việt Nam.

 • Ấn phẩm Luật Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam: Bản án và bình luận bản án 12/10/2016 10:25

  Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một chế định quan trọng trong pháp luật dân sự. Thông thường, căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là có hành vi trái pháp luật, có thiệt hại xảy ra, người có hành vi trái pháp luật có lỗi, có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại và hành vi trái pháp luật.

 • Ấn phẩm "Bình luận Khoa học Những điểm mới Bộ luật dân sự năm 2015" 23/05/2016 17:17

  Quyển sách này ra đời với mục đích giới thiệu quá trình hình thành nên các quy định mới từ giai đoạn xây dựng Dự thảo ý kiến đến khi thông qua chính thức BLDS 2015. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng đưa ra những đánh giá về ưu và nhược điểm của những quy định mới lồng ghép trong phần phân tích, bình luận những sự thay đổi giữa hai BLDS.

  Đăng ký nhận tin thư từ VIAC