Các văn bản quy phạm pháp luật

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

20/11/2018 14:53

1. Thuộc tính

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015
Số ký hiệu  92/2015/QH13 Ngày ban hành  25/11/2015
Loại văn bản  Bộ luật
Ngày có hiệu lực  01/07/2016
Ngành  Tư pháp Lĩnh vực  Dân sự
Cơ quan ban hành  Quốc hội
Phạm vi áp dụng  Toàn quốc
Thông tin áp dụng    
Trình trạng hiệu lực  Có hiệu lực

 

2. Văn bản liên quan

Số hiệu Nội dung
33/2005/QH11

Bộ luật Dân sự 2005

26/2008/QH12

Luật thi hành án dân sự

64/2014/QH13 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

91/2015/QH13 Bộ luật dân sự 2015

 

3. Tải về văn bản

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC