Các văn bản quy phạm pháp luật

Công ước New York về Công nhận và Thi...

16/10/2018 15:47

1. Thuộc tính

Ban hành Công ước New York 1958 về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài
Số ký hiệu   Ngày ban hành  10/06/1958
Loại văn bản  Điều ước quốc tế
Ngày có hiệu lực  28/07/1995
Ngành  Tư pháp Lĩnh vực  Trọng tài thương mại
Cơ quan ban hành  Liên hợp quốc
Phạm vi áp dụng  159 quốc gia thành viên
Thông tin áp dụng    
Trình trạng hiệu lực  Có hiệu lực

 

2. Văn bản liên quan

Số hiệu Nội dung
453/QĐ-CTN Quyết định về việc Tham gia Công ước về Công nhận và Thi hành quyết định của Trọng tài Nước ngoài của Liên hợp quốc
54/2010/QH12 Luật Trọng tài Thương mại
63/2011/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại
01/2014/NQ-HĐTP Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại

 

3. Tải về văn bản

Kết quả hình ảnh cho pdf icon CU New York_1958_Trong tai thuong mai.pdf

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC