Các văn bản quy phạm pháp luật

Luật mẫu về Trọng tài Thương mại Quốc tế

20/10/2014 13:28

1. Thuộc tính

Ban hành Luật mẫu về Trọng tài Thương mại Quốc tế
Số ký hiệu   Ngày ban hành  
Loại văn bản  Luật mẫu
Ngày có hiệu lực  
Ngành  Tư pháp Lĩnh vực  Trọng tài thương mại
Cơ quan ban hành  UNCITRAL
Phạm vi áp dụng  
Thông tin áp dụng    
Trình trạng hiệu lực  

 

2. Văn bản liên quan

Số hiệu Nội dung
  Công ước New York về Công nhận và Thi hành quyết định của Trọng tài Nước ngoài
54/2010/QH12 Luật Trọng tài Thương mại
63/2011/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại
01/2014/NQ-HĐTP Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại

 

3. Tải về văn bản


Tải file đính kèm: Click vào đây.
Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC