Các văn bản quy phạm pháp luật

Luật trọng tài thương mại 2010

20/10/2014 13:23

1. Thuộc tính

Ban hành Luật trọng tài thương mại 2010
Số ký hiệu  54/2010/QH12 Ngày ban hành  17/06/2010
Loại văn bản  Luật
Ngày có hiệu lực  01/01/2011
Ngành  Tư pháp Lĩnh vực  Trọng tài thương mại
Cơ quan ban hành  Quốc hội
Phạm vi áp dụng  Toàn quốc
Thông tin áp dụng    
Trình trạng hiệu lực  Có hiệu lực

 

2. Văn bản liên quan

Số hiệu Nội dung
 

Công ước New York về Công nhận và Thi hành các Phán quyết Trọng tài nước ngoài

63/2011/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại
01/2014/NQ-HĐTP Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại

 

3. Tải về văn bản

Kết quả hình ảnh cho pdf iconL54_2010_QH_Trong tai thuong mai.pdf

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC