Các văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định 124/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ...

01/10/2018 10:13

1. Thuộc tính

Nghị quyết 01/2014/NT-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định luật trọng tài thương mại
Số ký hiệu  124/2018/NĐ-CP Ngày ban hành  19/09/2018
Loại văn bản  Nghị định
Ngày có hiệu lực  19/09/2018
Ngành  Tư pháp Lĩnh vực  Trọng tài thương mại
Cơ quan ban hành  Chính phủ
Phạm vi áp dụng  Toàn quốc
Thông tin áp dụng    
Trình trạng hiệu lực  Có hiệu lực

 

2. Văn bản liên quan

Số hiệu Nội dung
 

Công ước New York về Công nhận và Thi hành các Phán quyết Trọng tài nước ngoài

54/2010/QH12

Luật Trọng tài thương mại 2010

63/2011/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại
01/2014/NQ-HĐTP Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định luật trọng tài thương mại

 

3. Tải về văn bản

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC