Các văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định 63/2011/NĐ-CP quy định chi...

20/10/2014 13:26

1. Thuộc tính

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại
Số ký hiệu  63/2011/NĐ-CP Ngày ban hành  28/07/2011
Loại văn bản  Nghị định
Ngày có hiệu lực  20/09/2011
Ngành  Tư pháp Lĩnh vực  Trọng tài thương mại
Cơ quan ban hành  Chính phủ
Phạm vi áp dụng  Toàn quốc
Thông tin áp dụng    
Trình trạng hiệu lực  Có hiệu lực

 

2. Văn bản liên quan

Số hiệu Nội dung
  Công ước New York về Công nhận và Thi hành quyết định của Trọng tài Nước ngoài
54/2010/QH12 Luật Trọng tài Thương mại
01/2014/NQ-HĐTP Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại

 

3. Tải về văn bản

Kết quả hình ảnh cho pdf iconND63_2011_CP_Huong dan thi hanh luat trong tai thuong mai.pdf

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC