Các văn bản quy phạm pháp luật

Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP hướng...

28/10/2014 23:05

 

1. Thuộc tính

Nghị quyết 01/2014/NT-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định luật trọng tài thương mại
Số ký hiệu  01/2014/NQ-HĐTP Ngày ban hành  20/03/2014
Loại văn bản  Nghị quyết
Ngày có hiệu lực  02/07/2014
Ngành  Tư pháp Lĩnh vực  Trọng tài thương mại
Cơ quan ban hành  Hội đồng thẩm phán
Phạm vi áp dụng  Toàn quốc
Thông tin áp dụng    
Trình trạng hiệu lực  Có hiệu lực

 

2. Văn bản liên quan

Số hiệu Nội dung
 

Công ước New York về Công nhận và Thi hành các Phán quyết Trọng tài nước ngoài

54/2010/QH12

Luật Trọng tài thương mại 2010

63/2011/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

 

3. Tải về văn bản

Tải toàn văn nghị quyết tại tệp đính kèm dưới đây


Tải file đính kèm: Click vào đây.
Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC