Các văn bản quy phạm pháp luật

Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định luật trọng tài thương mại

28/10/2014 23:05

Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP

Hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại

Ngày 20 tháng 3 năm 2014, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã thông qua Nghị quyết"Hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại". Nghị quyết này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 07 năm 2014.

Việc ban hành Nghị quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thi hành đúng và thống nhất giữa tòa án các cấp về các quy định Luật Trọng tài thương mại được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Tải toàn văn nghị quyết tại tệp đính kèm dưới đây


Tải file đính kèm: Click vào đây.
Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC