Các văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định 453/QĐ-CTN về việc...

20/11/2018 15:10

1. Thuộc tính

Quyết định 453/QĐ-CTN về việc Tham gia Công ước New York về Công nhận và Thi hành Quyết định của Trọng tài nước ngoài

Số ký hiệu  453/QĐ-CTN Ngày ban hành  28/07/1995
Loại văn bản  Quyết định
Ngày có hiệu lực  28/07/1995
Ngành  Tư pháp Lĩnh vực  Trọng tài thương mại
Cơ quan ban hành  Chủ tịch nước
Phạm vi áp dụng  Toàn quốc
Thông tin áp dụng    
Trình trạng hiệu lực  Có hiệu lực

 

2. Văn bản liên quan

Số hiệu Nội dung
  Công ước New York năm 1958 về Công nhận và Thi hành quyết định của Trọng tài Nước ngoài của Liên hợp quốc
54/2010/QH12 Luật Trọng tài Thương mại
63/2011/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại
01/2014/NQ-HĐTP Nghị quyết Hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại

 

3. Tải về văn bản

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC