Các văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản hợp nhất Luật thi hành án dân sự

22/11/2018 14:57

1. Thuộc tính

Văn bản hợp nhất Luật Thi hành án dân sự 2014
Số ký hiệu  12/VBHN-VPQH Ngày ban hành  11/12/2014
Loại văn bản  Luật
Ngày có hiệu lực  11/12/2014
Ngành  Tư pháp Lĩnh vực  Dân sự
Cơ quan ban hành  Văn phòng Quốc hội
Phạm vi áp dụng  Toàn quốc
Thông tin áp dụng    
Trình trạng hiệu lực  Có hiệu lực

 

2. Văn bản liên quan

Số hiệu Nội dung
26/2008/QH12

Luật thi hành án dân sự

64/2014/QH13 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

91/2015/QH13 Bộ luật Dân sự
92/2015/QH13 Bộ luật Tố tụng Dân sự

 

3. Tải về văn bản

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC