Cập nhật về Hòa Giải thương mại

 • Thi hành thỏa thuận hòa giải thành tại Việt Nam: Đi trước xu hướng quốc tế? 18/12/2017 17:48

  Trong thời gian gần đây Việt Nam cũng mới ban hành một cơ chế hiệu quả để thi hành các thỏa thuận hòa giải thành – một trong những vấn đề quan trọng nhất của việc giải quyết tranh chấp bằng hoà giải. Theo đó, thỏa thuận hòa giải thành được đảm bảo thi hành bởi các quy định về công nhận kết quả hòa giải ngoài tòa án (thỏa thuận hòa giải thành) tại Chương 33 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (sau đây gọi là "BLTTDS").

 • Hòa giải thương mại - kênh giải quyết tranh chấp có nhiều ưu điểm 08/11/2017 09:42

  Với thủ tục đơn giản, linh hoạt, gọn nhẹ, khẩn trương, tiết kiệm thời gian, chi phí - hòa giải thương mại mang lại lợi thế cho các bên khi có cơ hội lựa chọn quy trình phù hợp, tránh những thủ tục pháp lý phức tạp.

 • Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại 23/08/2017 10:11

  Nghị định quy định về phạm vi, nguyên tắc, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại, hòa giải viên, các tổ chức hòa giải thương mại và quản lý nhà nước về hoạt động hòa giải thương mại.

 • Hòa giải tranh chấp thương mại - thân thiện và cùng thắng 18/08/2017 10:24

  Năm 2018, cạnh tranh càng trở nên gay gắt, nguy cơ phát sinh tranh chấp giữa các doanh nghiệp Việt Nam với nhau và giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp nước ngoài tăng cao.   

  Đăng ký nhận tin thư từ VIAC