Cập nhật về Trọng Tài thương mại

 • Giải quyết tranh chấp tín dụng 01/08/2018 10:54

  Việc giải quyết tranh chấp tín dụng ngoài điểm giống về phương thức giải quyết tranh chấp thì còn có nhiều điểm khác biệt so với các tranh chấp dân sự hoặc kinh doanh, thương mại nói chung, trong đó có các loại lãi suất thời hiện khởi kiện.

 • Lệnh cấm khởi kiện tại tòa án - Khả năng thực thi tại Indonesia 07/03/2018 16:31

  Tại Indonesia, đã rất nhiều lần xảy ra tình huống quy trình tố tụng tại Tòa án trong nước và tố tụng tại trung tâm trọng tài nước ngoài diễn ra đồng thời đối với cùng một tranh chấp. 

 • Kiện gộp tại VIAC 07/02/2018 14:17

  Phan Trọng Đạt - Phó Tổng Thư ký, VIAC - Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao qui định tại Điều 7 “Về thỏa thuận trọng tài quy định tại Điều 16 Luật Trọng tài thương mại”.

 • Phán quyết trọng tài Việt Nam được quốc tế công nhận 30/10/2017 18:31

  Các phán quyết của TTTM Việt Nam đã và đang được các nước trong khu vực cũng như trên thế giới công nhận. Cách đây vài tháng một phán quyết của  VIAC được công nhận và cho thi hành tại Thái Lan.

 • Vận hành thủ tục trọng tài theo điều khoản trọng tài lai tại VIAC 03/08/2017 11:28

  Việc áp dụng thành công UAR để giải quyết tranh chấp tại VIAC đã chứng minh rằng pháp luật trọng tài và thực tiễn trọng tài của Việt Nam đã hội nhập sâu, rộng với pháp luật và thực tiễn trọng tài của thế giới. 

 • 10 vấn đề nổi bật của trọng tài quốc tế trong năm 2017 21/04/2017 11:41

  Chánh án Tòa án Hoàng gia Tư pháp Anh và xứ Wales thách thức tính hợp phát của trọng tài quốc tế, cựu Chánh án tòa tối cao Úc bảo vệ sự tồn tại của song song trọng tài quốc tế với tòa thương mại. 

  Đăng ký nhận tin thư từ VIAC