Danh sách trọng tài viên


 • LAWRENCE BOO
  Download CV
  Chủ tịch Phòng Trọng tài, Giảng viên Khoa Luật trường Đại học Bond (Úc)

  Luật, Luật thương mại quốc tế

  Tiếng Anh

 • LU SONG
  Download CV
  Đại học Ngoại giao Trung Quốc

  Bảo hiểm, Vận tải, Xuất nhập khẩu, Tài chính ngân hàng, Đầu tư, Kinh doanh thương mại

  Tiếng Anh

 • Mark Olive
  Download CV
  Tổng giám đốc, Langdon & Seah Việt Nam (thuộc Công ty Tư vấn và Thiết kế Acardis)

  Luật, Giải quyết tranh chấp

  Tiếng Anh

 • MICHAEL KUMAN LEE
  Download CV
  Công ty Luật Tilleke & Gibbins tại Việt Nam

  Luật, Bảo hiểm, Vận tải, Xuất nhập khẩu, Kinh tế, Đầu tư, Kinh doanh thương mại

  Tiếng Anh, Tiếng Hàn

 • NASIR, PKM ABDUL

  Luật sư

  Xây dựng và bất động sản, Mua bán và sáp nhập, Giải quyết tranh chấp, Luật thương mại quốc tế

  Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Pháp

 • NARAVATNAM, RAJENDRA
  Download CV
  Partner, Azman, Davidson & Co.

  Năng lượng, Xây dựng và bất động sản, Bảo hiểm, Sở hữu trí tuệ

  Tiếng Anh

 • NICOLAS AUDIER
  Download CV
  Công ty Luật Audier và Cộng sự

  Xuất nhập khẩu, Đầu tư

  Tiếng Anh, Tiếng Pháp

 • OLIVER MASSMANN
  Download CV
  Giám đốc, Công ty Luật Duane Morris tại Việt Nam

  Bảo hiểm, Vận tải, Xuất nhập khẩu, Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Đầu tư, Kinh doanh thương mại

  Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Đức

 • TOSHIHIKO OMOTO
  Download CV
  Đại học Kyoto Nhật Bản

  Xây dựng và bất động sản

  Tiếng Anh, Tiếng Nhật

 • FRIEDLAND, PAUL
  Download CV
  Luật sư, White & Cases New York

  Luật

  Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Trang: 1 23 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Thủ tục trọng tài tại VIAC linh hoạt, hiệu quả và nhanh hơn so với Tòa án. So với trọng tài quốc tế, thủ tục tố tụng tại VIAC có thể hiệu quả hơn về thời gian và chi phí, vốn là hai yếu tố đặc biệt cần cân nhắc khi giá trị tranh chấp tương đối thấp. Hơn nữa, việc thi hành phán quyết của VIAC thường đơn giản hơn so với thủ tục công nhận và thi hành các PQTT nước ngoài.

Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EUROCHAM)

Đăng ký nhận tin thư từ VIAC