Hỏi đáp khởi nghiệp

Công ty tôi làm dịch vụ quảng cáo và bán hàng online, với hình thức như sau: nhà cung cấp sẽ giao cho chúng tôi một số lượng sản phẩm mà họ muốn quảng cáo, chúng tôi không phải thanh toán cho các sản phẩm này. Chúng tôi sẽ đóng gói các sản phẩm theo hình thức các giỏ quà với hình thức bắt mắt, quảng cáo và bán theo kênh bán hàng online của chúng tôi. Vậy chúng tôi có phải chịu trách nhiệm về chất lượng của các sản phẩm này không? Trường hợp khách hàng sau khi mua hàng có khiếu nại về chất lượng sản phẩm, chúng tôi nên giải quyết như thế nào?

22/12/2016 10:25

1. Căn cứ pháp lý
Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010;

Nghị định 99/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
2. Nội dung trả lời
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chúng tôi. Theo như nội dung bạn trình bày chúng tôi hiểu Công ty của bạn giúp nhà sản xuất, nhà nhập khẩu quảng cáo và bán sản phẩm cho người tiêu dùng và có thu phí quảng cáo và phí bán. Do đó, theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010, Công ty bạn được coi là Tổ chức doanh hàng hóa, dịch vụ giúp nhà sản xuất, nhà nhập khẩu bán sản phẩm cho người tiêu dùng.

Về hai câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

2.1. Vậy chúng tôi có phải chịu trách nhiệm về chất lượng của các sản phẩm này không?

Theo quy định tại Điều 10 Nghĩa vụ của người sản xuất của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007; Điều 22 Trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật và Điều 23 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây racủa Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa chịu trách nhiệm về chất lượng của các sản phảm sẩm này. Bởi theo nội dung các điều luật này, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm này khi phát hiện sản phẩm có khuyết tật có trách nhiệm:

- Tuân thủ các điều kiện bảo đảm chất lượng đối với sản phẩm trước khi đưa ra thị trường theo quy định tại Điều 28 của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;

- Cung cấp thông tin về việc bảo hành và thực hiện việc bảo hành sản phẩm cho người mua, người tiêu dùng.

- Sửa chữa, hoàn lại hoặc đổi sản phẩm mới, nhận lại hàng có khuyết tật bị người bán hàng, người tiêu dùng trả lại.

- Kịp thời ngừng sản xuất, thông báo cho các bên liên quan và có biện pháp khắc phục hậu quả khi phát hiện sản phẩm gây mất an toàn hoặc sản phẩm, hàng hóa không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

- Thu hồi, xử lý sản phẩm không bảo đảm chất lượng. Trong trường hợp phải tiêu huỷ hàng hóa thì phải chịu toàn bộ chi phí cho việc tiêu huỷ hàng hóa và chịu trách nhiệm về hậu quả của việc tiêu huỷ hàng hóa theo quy định của pháp luật.

- Bồi thường thiệt hại do sản phẩm không đảm bảo chất lượng gây ra.

Như vậy, các quy định của pháp luật chất lượng hàng hóa và bảo vệ người tiêu dùng hiện hành, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm chịu trách nhiệm sản phẩm do mình sản xuất và nhập khẩu. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là Công ty bạn không có trách nhiệm liên đới gì đối với chất lượng của sản phẩm này, bởi theo Điểm d, Điều 23 của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, trường hợp sản phẩm do Công ty bạn bán gây ra thiệt hại cho người tiêu dùng do chất lượng sản phẩm và không xác định được ai là nhà sản xuất, nhà nhập khẩu thì Công ty phải chịu trách bồi thường toàn bộ các thiệt hại này cho người tiêu dùng.

2.2. Trường hợp khách hàng sau khi mua hàng có khiếu nại về chất lượng sản phẩm, chúng tôi nên giải quyết như thế nào?

Căn cứ vào các quy định Luật bảo vệ người tiêu dùng năm 2010, khi nhận được khiếu nại của Khách hàng, theo chúng tôi Công ty bạn xác định rõ nội dung, phạm vị và trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Nếu khiếu nại, đó thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty bạn, các bạn nên chủ động sớm giải quyết cho Khách hàng. Trường hợp, khiếu nại đó thuộc thẩm quyền giải quyết của nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu, Công ty bạn nên thực hiện như sau: Phải giải thích rõ cho Khách hàng biết thẩm quyền giải quyết khiếu nại này thuộc về ai; Trách nhiệm của Công ty bạn đối với khiếu nại này của Khách hàng như thế nào; Cam kết nỗ lực hết mình hỗ trợ Khách hàng khiếu nại đến nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu; Hướng dẫn, hỗ trợ Khách hàng nhiệt tình và chu đáo các thủ tục thực hiện khiếu nại đến nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu; Yêu cầu Nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu giải quyết khiếu nại cho khách hàng đảm bảo trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, theo chúng tôi khi bạn ký kết hợp đồng quảng cáo, phân phối sản phẩm với nhà sản xuất, trong hợp đồng bạn nên quy đinh rõ các điều khoản sau: Quy định rõ các trường hợp thu hồi, đổi sản phẩm cho khách hàng khi gặp vấn đề chất lượng sản phẩm; Quy định rõ quy trình phối hợp giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa bạn và nhà sản xuất hoặc nhà phân phối khi nhận được khiếu nại, đề nghị giải quyết tranh chấp từ khách hàng như: Phạm vị khiếu nại, Thẩm quyền giải quyết; Điều kiện tiếp nhận; Các loại yêu cầu; Cung cấp bằng chứng liên quan đến việc giải quyết khiếu nại; Các bước xử lý yêu cầu khiếu nại. Sau khi các bên thống nhất quy trình về phối hợp giải quyết khiếu nại, tranh chấp của khách hàng, bạn có thể cật nhật quy trình này lên website bán hàng online của Công ty bạn để Khách hàng biết, theo dõi và thực hiện.

* Nội dung các câu trả lời không phản ánh quan điểm của VIAC

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC