Hỏi đáp khởi nghiệp

Tôi cần tuyển nhân viên chuyên phục vụ bàn cho Chuỗi nhà hàng, cafe của tôi. Nhân viên sẽ làm theo ca, tuyển cả nhân viên part time, thời hạn hợp đồng chỉ muốn ký 3-6 tháng do tỷ lệ biến động nhân viên cao (nhân viên không ổn định, dễ nghỉ việc). Tôi có phải lập hợp đồng lao động bằng văn bản không? Có phải đóng BHXH không?

22/12/2016 10:28

1. Căn cứ pháp lý
Luật lao động 2012;

Luật bảo hiểm xã hội 2014;

 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc (“Nghị định 115/2015/NĐ-CP”).
2. Nội dung trả lời
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi, sau đây chúng tôi xin trả lời câu hỏi của ban.

2.1. Tôi có phải lập hợp đồng lao động bằng văn bản không?

Theo như nội dung bạn trình bày, thời hạn hợp đồng lao động bạn ký với nhân viên phục vụ có thời hạn từ 3 – 6 tháng nên theo quy định tại Điều 16 Hình thức hợp đồng lao động, thì hình đối với các hợp đồng lao động này phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, bạn giữ 01 bản. Chỉ có hợp đồng lao động đối với công công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, thì bạn và người lao động mới có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Điều 16 của Luật lao động 2012:

“Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.”

2.2. Bạn có phải đóng Bảo hiểm xã hội cho những nhân viên này hay không?

Theo Khoản 1, Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Điểm a, Khoản 1, Điều 2 của Nghị định 115/2015/NĐ-CP, thì những nhân viên này là thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (“BHXH”) bắt buộc vì có thời hạn hợp đồng lao động đủ 3 tháng trở lên. Do đó, bạn phải thực hiện thủ tục kê khai và đóng BHXH cho những nhân viên này.

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;”

 b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng(thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộckể từ ngày 1/1/2018)

* Nội dung các câu trả lời không phản ánh quan điểm của VIAC

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC