Hỏi đáp khởi nghiệp

Tôi có kế hoạch mở chuỗi nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống và muốn ký hợp đồng với một cá nhân, người này sẽ đứng ra thu mua nguyên liệu từ nhiều nguồn (các vườn nuôi trồng ở khu vực người đó sinh sống) và cung ứng nguyên liệu cho chuỗi nhà hàng của chúng tôi. Trong hợp đồng cung ứng này tôi cần lưu ý điểm gì để đảm bảo được chất lượng nguyên liệu thu mua do tôi không làm việc trực tiếp với người nuôi trồng?

22/12/2016 10:33

1. Cơ sở pháp lý:
- Luật dân sự

- Luật thương mại;

- Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

2. Ý kiến tư vấn
Căn cứ vào câu hỏi của anh/chị, chúng tôi hiểu rằng hợp đồng cung ứng nguyên vật liệu giữa anh/chị và người thu mua nguyên vật liệu là một hợp đồng mua bán hàng hóa, trong đó người thu mua có nghĩa vụ cung cấp nguyên vật liệu cho chuỗi cửa hàng của anh/chị.

Theo quy định của Bộ Luật dân sự, bên bán có nghĩa vụ phải bảo đảm chất lượng hàng hóa theo như thỏa thuận.

Bộ Luật Dân sự

Điều 444. Bảo đảm chất lượng vật mua bán

1. Bên bán phải bảo đảm giá trị sử dụng hoặc các đặc tính của vật mua bán; nếu sau khi mua mà bên mua phát hiện khuyết tật làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị sử dụng của vật đã mua thì phải báo ngay khi phát hiện ra khuyết tật và có quyền yêu cầu bên bán sửa chữa, đổi vật có khuyết tật, giảm giá và bồi thường thiệt hại, nếu không có thoả thuận khác.

2. Bên bán phải bảo đảm vật bán phù hợp với sự mô tả trên bao bì, nhãn hiệu hàng hoá hoặc phù hợp với mẫu mà bên mua đã lựa chọn.

Vì vậy, để đảm bảo được chất lượng hàng hóa mua về, anh/chị cần lưu ý quy định rõ ràng về chất lượng hàng hóa và những yêu cầu cụ thể đối với từng loại hàng hóa, đồng thời có những quy định liên quan đến không nhận hàng không đạt yêu cầu và bên bán phải chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa.

Để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, anh chị cần lưu ý trong hợp đồng cung ứng nguyên vật liệu,để đảm bảo chất lượng nguyên liệu thu mua, hợp đồng cần quy định rõ về quy cách và chất lượng nguyên vật liệu được thu mua, đồng thời yêu cầu người cung cấp chịu trách nhiệm về nguyen liệu cung cấp. Trong trường hợp nguyên liệu không đảm bảo chất lượng, nhà hàng có quyền chấm dứt hợp đồng, đồng thời nếu chất lượng của nguyên vật liệu không đảm bảo dẫn đến xảy ra sự cố dẫn đến việc phải bồi thường cho bên thứ ba thì người cung cấp nguyên liệu sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường này.

Đồng thời, nhà hàng cũng nên yêu cầu người cung cấp đưa ra danh sách những nguồn cung cấp nguyên vật liệu uy tín đáng tin cậy, có đầy đủ các giấy tờ chứng minh về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm chứng chất lượng. Việc cơ sở đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm được thể hiện ở việc cơ sở cung cấp đó đã được cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hay chưa.

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là điều kiện bắt buộc phải có khi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nếu cơ sở đã đi vào hoạt động mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thì mức phạt từ cảnh cáo đến phạt hành chính hoặc đóng cửa cơ sở. Do vậy, anh/chị có thể yêu cầu người bán cung cấp bản sao Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm của những nguồn nơi cung cấp thực phẩm để có thể yên tâm về chất lượng.

Sau khi đã có danh sách những nhà cung cấp đáng tin cậy, anh/chị có thể nêu trong hợp đồng về yêu cầu đối với người cung cấp chỉ được phép thu mua nguyên liệu từ những nguồn đã có đảm bảo chất lượng và khi thu mua cần có giấy tờ chứng minh nguồn gốc thực phẩm. Nếu người cung cấp thu mua nguyên vật liệu ngoài những nguồn này thì nhà hàng có quyền không nhận hàng và chấm dứt hợp đồng, cũng như yêu cầu bồi thường thiệt hại như đã nêu trên.

* Nội dung các câu trả lời không phản ánh quan điểm của VIAC

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC