Hỏi đáp khởi nghiệp

Tôi đang nghiên cứu áp dụng một phương pháp ép lạnh phổ biến ở Nhật vào việc chế biến các sản phẩm tinh dầu từ cây nông nghiệp. Theo tôi được biết, phương án này ở Việt Nam chưa được áp dụng đại trà trong chế biến các sản phẩm từ cây nông nghiệp. Tôi có thể đăng ký để được bảo hộ ý tưởng và phương pháp chế biến này ở Việt Nam hay không?

22/12/2016 10:50

Cơ sở pháp lý:

- Luật sở hữu trí tuệ

Ý kiến tư vấn:

Theo như câu hỏi của anh/chị, chúng tôi hiểu rằng phương pháp kỹ thuật mà anh/chị dự định đăng ký là một phương pháp đã được áp dụng phổ biến tại nơi khác, và anh/chị không phải tác giả của phương pháp này. Theo thông tin của anh/chị, phương pháp này chưa được phổ biến tại Việt Nam, do vậy anh/chị muốn đăng ký bảo hộ ý tưởng.

Theo quy định pháp luật hiện hành, “ý tưởng” không phải là đối tượng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Trong trường hợp anh/chị muốn đăng ký bảo hộ phương pháp chế biến này dưới dạng sáng chế, yêu cầu của anh chị có thể sẽ không được chấp nhận, do anh/chị không phải tác giả của phương pháp này.

Đồng thời, Việt Nam và Nhật Bản cùng là thành viên của các tổ chức, hiệp định quốc tế như WTO và TPP, vì vậy sáng chế, giải pháp hữu ích chưa xuất hiện ở Việt Nam cũng có thể được bảo hộ theo quy định của những công ước quốc tế và tổ chức quốc tế mà Việt Nam và Nhật bản cùng tham gia.

Như vậy, anh/chị không thể đăng ký phương pháp nói trên nếu trong phương pháp anh/chị áp dụng không có sự nghiên cứu phát triển để có “tính mới” so với phương pháp ban đầu, hoặc anh/chị chỉ có thể đăng ký nếu anh/chị được chủ sở hữu của sáng chế hoặc giải pháp hữu ích ở Nhật Bản chuyển giao quyền cho anh/chị theo quy định tại khoản 4 Điều 86 Luật Sở hữu trí tuệ.

“Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký thì có quyền chuyển giao quyền đăng ký đó cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.” 

* Nội dung các câu trả lời không phản ánh quan điểm của VIAC

 

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC