Hỏi đáp khởi nghiệp

Tôi kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm handmade và có nhiều ưu điểm. Tôi dự định quảng cáo cho sản phẩm bằng cách so sánh trực tiếp sản phẩm của mình với một số loại mỹ phẩm sản xuất công nghiệp thông thường được không?

20/12/2016 14:54

1.    Căn cứ pháp lý
-      Luật cạnh tranh 2004

-      Luật thương mại 2005;

-      Luật quảng cáo 2012;
2.    Nội dung trả lời
Từ thông tin bạn cung cấp, chúng tôi hiểu bạn dự định làm quảng cáo với hình thức so sánh trực tiếp sản phẩm của bạn một một số sản phẩm khác để làm nổi bật ưu điểm sản phẩm của bạn. Về hành vi quảng cáo được quy định rõ trong Luật quảng cáo 2012, quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân. 

Khi kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm Handmade, bạn được quyền quảng cáo nhằm giới thiệu đến công chúng các sản phẩm. Tuy nhiên, nếu trong nội dung quảng cáo của bạn sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm mỹ phẩm Handmade của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng với các loại mỹ phẩm cùng loại của tổ chức, cá nhân khác là không được vì vi phạm các quy định hành vi cấm trong quảng cáo và cạnh tranh không lành mạnh theo quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể:

Khoản 10, Điều 8 của Luật quảng cáo 2012:

“Điều 8. Hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo:

.....................................

10. Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.”

Khoản 1, Điều 45 của Luật cạnh tranh 2004:

“Điều 45. Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh

Cấm doanh nghiệp thực hiện các hoạt động quảng cáo sau đây:

1. So sánh trực tiếp hàng hoá, dịch vụ của mình với hàng hoá, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác;”

Khoản 6, Điều 109 của Luật thương mại 2005:

“Điều 109. Các quảng cáo thương mại bị cấm

...........................................

6. Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ cùng loại của thương nhân khác.

Như vậy, việc bạn quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm Handmade có nội dung so sánh trực tiếp sản phẩm của mình với các loại mỹ phẩm sản xuất công nghiệp thông thường là không được, vì đây được coi là vi phạm các hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo và được coi là một trong những hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh.

Bạn có thể cân nhắc sử dụng cách so sánh các chỉ số thành phần trong sản phẩm của bạn với định mức cần có của đối tượng được sản phẩm phục vụ.

VD: nếu là sản phẩm chăm sóc tóc, bạn có thể quảng cáo sản phẩm của bạn chứa một loại thành phần tốt cho tóc ở mức đat/lớn hơn mức tóc cần có; hoặc thành phần tốt cho việc bảo vệ tóc khỏi các vấn đề thường gặp,v..v..

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC