Hỏi đáp khởi nghiệp

Tôi kinh doanh chuỗi cửa hàng café, nguồn nguyên liệu thu mua tập trung ở 1 địa phương. Tôi muốn giám sát chặt quy trình thu hoạch và sơ chế nguyên liệu do nông dân thực hiện và chỉ nhận café nguyên liệu được thu hoạch và sơ chế đúng quy trình, đạt tiêu chuẩn. Tôi cần lưu ý gì khi ký hợp đồng cung cấp nguyên liệu?

22/12/2016 10:12

Theo như nội dung bạn trình bày, chúng tôi hiểu rằng bạn kinh doanh chuỗi cửa hàng cà phê. Để có nguồn cung cấp cà phê cho cửa hàng này, bạn dự định sẽ ký kết Hợp đồng cung cấp nguyên liệu cà phê với những người nông dân ở một địa phương nhất định với điều kiện cà phê nay phải được thu hoạch và sơ chế đúng quy trình đạt tiêu chuẩn bạn yêu cầu. Vậy, theo chúng tôi Hợp đồng cung cấp nguyên liệu cà phê này bạn cần phải lưu ý những nội dung như sau:

- Trước hết bạn cần xây dựng Quy trình chuẩn về việc thu hoạch và sơ chế cà phê nhằm quy định rõ các nội dung: giống cây cà phê trồng thuộc loại nào; quy trình chăm sóc cây phê; quy trình thu hoạch cà phê; quy trình sơ chế, đóng gói và bảo quản cà phê sau khi sơ chế đến thời điểm giao cà phê cho bạn; quy định chất lượng cà phê.... Sau khi có Quy trình chuẩn về việc thu hoạch và sơ chế cà phê, bạn sẽ quy định Quy trình này thành điều khoản trong Hợp đồng hoặc phụ lục đính kèm Hợp đồng cung cấp nguyên liệu cà phê ký với bên bán.

- Về Hợp đồng cung cấp nguyên liệu bạn cần phải lưu ý rõ nội dung sau:

- Chủ thể giao kết Hợp đồng: bạn cần phải xác định rõ chủ thể giao kết hợp đồng là ai? Người có thẩm quyền đại diện bên bán ký kết hợp đồng với bạn nhằm tránh việc sau này xảy tranh chấp dẫn Hợp đồng bị vô hiệu do chủ thể không có đủ thẩm quyền giao kết Hợp đồng.

Ví dụ:  Trong vụ việc của bạn, ban mua cà phê từ nông dân, vậy bạn cần phải xác định rõ chủ thể Hợp đồng cung cấp nguyên liệu này mình ký với một người nông dân cụ thể hay là ký với hộ gia đình người nông dân này. Nếu ký hợp đồng với hộ gia đình người nông dân, thì chủ thể Hợp đồng quy định: Bên bán hộ gia đình....................; Người đại diện giao kết Hợp đồng  Ông/bà............ là chủ hộ gia đình và bạn trao đổi làm rõ với hộ gia đình là mọi thành viên trong gia đình đó đã biết việc ký kết, đồng ý toàn bộ nội dung Hợp đồng và thống nhất cử chủ hộ là người đại diện ký kết Hợp đồng.

- Điều khoản đối tượng hợp đồng Hợp đồng cần phải quy định:

   + Loại cà phê; số lượng cà phê; chất lượng cà phê; quy cách đóng góp cà phê khi giao;

   + Đơn giá: không nên quy định mức giá cố định vì Hợp đồng này của bạn được thực hiện trong một thời gian dài nên đơn giá chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố biến động giá ngoài thị trường, do đó bạn có thể quy định công thức chung để hai bên xác định đơn giá dựa đối với mỗi lần giao cà phê như căn cứ giá cà phê cùng loại đang bán trên thị trường + hoặc – bao nhiêu phần trăm nữa.

   + Quy định về việc cà phê được cung cấp theo quy định của Hợp đồng này phải đảm được, trồng, thu hoạch và sơ chế theo đúng quy định tại Quy trình về việc thu hoạch và sơ chế cà phê quy định tại Điều ... của Hợp đồng hoặc tại Phụ lục…. đính kèm Hợp đồng;

- Thời hạn và phương thức thanh toán giá trị hợp đồng: Hợp đồng cần phải quy định: rõ thời hạn thanh toán giá trị hợp đồng thành mấy đợt và dựa vào các mốc thời gian nào; Phương thức thanh toán giá trị hợp đồng như thế nào.

- Địa điểm giao nhận cà phê: cần phải quy định rõ địa điểm giao nhận cà phê ở đâu; chi phí giao nhận hàng sẽ do bên nào thanh toán;

- Điều khoản quy định Quy trình về việc thu hoạch và sơ chế cà phê: bạn có thể quy định luôn cả nội dung Quy trình thành một điêu khoản của Hợp đồng; hoặc quy định Quy trình tại phụ lục đính kèm Hợp đồng;

- Điều khoản về việc bên bán nhận lại cà phê do cà phê không đáp ứng Quy trình về việc thu hoạch và sơ chế cà phê;

- Điều khoản chịu rủi ro: cần phải quy định rõ các trường hợp, thời điểm mỗi bên chịu rủi ro về số lượng cà phê khi giao.

Ví dụ:

   + Bên bán chịu mọi rủi ro về số lượng cà phê như hư hỏng, mất mát…. cho đến thời điểm bên bán hoàn tất việc giao cà phê cho bạn.

   + Bạn chịu mọi rủi ro về số lượng cà phê như hư hỏng, mất mát…kể từ thời điểm nhận bàn giao cà phê từ bên bán.

- Điều khoản quyền và trách nhiệm của mỗi bên: Điều khoản này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của mỗi bên khi thực hiện Hợp đồng, vì Hợp đồng này là hợp đồng song vụ nên quyền của bạn là trách nhiệm của bên bán.

Ngoài ra, đối với điều khoản quyền của bạn: quy định bạn được quyền từ chối mua cà phê nếu cà phê không đáp ứng chất lượng, tuân thu hoạch và sơ chế theo quy định tại Quy trình về việc thu hoạch và sơ chế cà phê; điều khoản nghĩa vụ của bên bán: quy định, bên bán có trách nhiệm sản xuất cà phê đảm bảo chất lượng, tuân thu hoạch và sơ chế theo quy định tại Quy trình về việc thu hoạch và sơ chế cà phê. Trường hợp nếu bạn phát hiện ra cà phê bàn giao không đáp ứng chất lượng tuân thủ việc thu hoạch và sơ chế theo quy định tại Quy trình về việc thu hoạch và sơ chế cà phê, thì bên bán có trách nhiệm nhận lại cà phê và hoàn trả bạn giá trị số tiền đã thanh toán.

- Điều khoản phạt vi phạm: Trường hợp nếu hai bên thấy cần thiệt thì Hợp đồng có thể quy định phạt vi phạm hợp đồng.Trong trường hợp này, bạn lưu ý nên quy định rõ mức phạt cụ thể căn cứ vào chủ thể giao kết hợp đồng là cá nhân, hộ gia đình hay thương nhân tránh việc sau này hợp đồng có quy định về việc phạt vi phạm hợp đồng như không quy định về mức phạt sẽ dẫn đến tranh chấp cách tính mức phạt này như thế nào? Theo quy định Luật thương mại là tối đa 8% giá trị nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, còn theo quy định bộ luật dân sư mức phạt này do các bên thỏa thuận.

- Điều khoản chấm dứt Hợp đồng: quy định rõ các trường hợp chấm dứt hợp đồng.

- Quy định rõ lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp khi có tranh chấp xảy ra là Tòa án hay Trọng tài. Trường hợp chọn Trọng tài, bạn lưu ý chỉ rõ là trung tâm trọng tài nào và xét xử theo quy tắc tộ tụng của trung tâm trọng tài nào. Nếu chọn Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”) giải quyết tranh chấp, bạn có thể quy định theo điều khoản khuyến nghị của VIAC như sau:

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này”.

hoặc,

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này”.

Ngoài ra, các bên có thể bổ sung:

(a) số lượng trọng tài viên là [một hoặc ba].

(b) địa điểm trọng tài là [thành phố và/hoặc quốc gia].

(c) luật áp dụng cho hợp đồng là ……….. (chỉ áp dụng đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài).

(d) ngôn ngữ trọng tài là …. (chỉ áp dụng đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài hoặc tranh chấp có ít nhất một bên là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

- Quy định về thời hạn và hiệu lực của Hợp đồng;

Các quy định khác căn cứ vào yêu cầu của hai bên khi ký kết hợp đồng.

* Nội dung các câu trả lời không phản ánh quan điểm của VIAC

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC