Hỏi đáp khởi nghiệp

Tôi mở chuỗi nhà hàng với số lượng nhân viên là 20 người. Tôi dự định thuê giảng viên về đào tạo cho nhân viên các bước pha chế, chế biến cơ bản. Tôi lo ngại nhân viên sau khi được đào tạo sẽ không ở lại làm việc cho tôi. Tôi có thể yêu cầu họ ký cam kết làm việc cho tôi ít nhất 2 năm sau khi được đào tạo không?

22/12/2016 10:18

1. Căn cứ pháp lý:
Bộ luật lao động năm 2012

2. Nội dung trả lời:

Theo như nội dung bạn trình bày, chúng tôi hiểu rằng, bạn có chuỗi nhà hàng với số lượng nhân viên là 20 người. Bạn dự định sẽ thuê giảng viên về đào tạo cho các nhân viên các bước pha chế, chế biến cơ bản với điều kiện các nhân viên này ký cam kết làm việc nhất 2 năm sau khi được đào tạo cho bạn. Bạn thắc mắc, việc bạn yêu cầu các nhân viên ký cam kết làm việc như vậy có đúng quy định pháp luật hay không? Sau đây chúng tôi trả lời thắc mắc của bạn.

Căn cứ Điều 62 của Bộ luật lao động 2012 quy định, trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động, thì hai bên sẽ ký kết Hợp đồng đào tạo nghề lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây: Nghề đào tạo; Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo; Chi phí đào tạo: bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học….; Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo; Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo; Trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Đối chiếu với trường hợp cụ thể của bạn, thì bạn và những nhân viên này phải ký Hợp đồng đào tạo có các nội dung theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật lao động 2012 lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, chứ không phải bạn yêu cầu những nhân viên này cam kết làm việc dưới hình thức ký bản cam kết gửi bạn. Về thời hạn nhân viên này cam kết phải làm việc cho bạn sau khi được đào tạo sẽ do hai bên thỏa thuận.

Bạn nên lưu ý quy định rõ ràng về trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo trong trường hợp người lao động không làm việc theo đúng thời hạn đã cam kết (ở trường hợp của bạn là 02 năm). Tuy nhiên mức chi phí này phải là mức chi phí hợp lý chứ bản chất không phải là một khoản tiền “phạt”.

* Nội dung các câu trả lời không phản ánh quan điểm của VIAC

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC