Hỏi đáp khởi nghiệp

Tôi muốn lập website để kinh doanh và muốn ký hợp đồng thuê máy chủ để quản trị và lưu trữ thông tin, dữ liệu trên website. Hợp đồng này có những nội dung gì?

20/12/2016 14:52

Về câu hỏi của bạn, Hợp đồng thuê máy chủ cần có những nội dung gì, với kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng cho nhiều khách hàng trong thời gian qua, theo chúng Hợp đồng thuê máy chủ này cần có nhưng nội dung sau đây:

-      Chủ thể của hợp đồng;

-      Ngày ký kết hợp đồng;

-      Đối tượng hợp đồng: bạn và đối tác cần phải quy định rõ: nội dung thuê là thuê máy chủ; thông số kỹ thuật và cấu hình của máy chủ; việc vận hành máy chủ; địa điểm đặt máy chủ; các cơ sở vật chất đi kèm theo máy chủ như bộ lưu điện (UPS) có thời gian lưu điện bao lâu, Điện máy nổ dự phòng như thế nào, nơi đặt máy chủ có điều hòa nhiệt độ; Hệ thống tường lửa; Địa chỉ IP (giao thức Internet) tĩnh; Băng thông trong nước; Băng thông quốc tế….

-      Thời hạn thuê;

-      Giá cả và phương thức thanh toán: hai bên thống nhất giá cả, thời hạn và phương thức thanh toán phí thuê máy chủ;

-      Quy định lưu giữ, bảo vệ, sao chép và phục hồi dữ liệu trên máy chủ;

-      Quy định trách nhiệm bảo mật dữ liệu của bên cung cấp máy chủ;

-      Quy định về quyền sở hữu, quyền sở hữu trí tuệ đối dữ liệu trên máy chủ thuộc về bạn;

-      Quy định về việc hỗ trợ kỹ thuật, xử lý lỗi phát sinh từ máy chủ như: chia mức độ lỗi thành các cấp độ khác nhau kèm theo đó thời gian bên cung cấp dịch vụ máy chủ phải tiến hành hỗ trợ kỹ thuật, xử lý lỗi;

-      Quy định quyền và trách nhiệm của mỗi bên;

-      Quy định phạt vi phạm hợp đồng (nếu các bên thấy cần thiết) và bồi thường thiệt hại;

-      Quy định sự kiện bất khả kháng;

-      Quy định gửi thông báo giữa hai bên;

-      Quy định chuyển nhượng hợp đồng;

-      Quy định về việc chấm dứt hợp đồng;

-      Quy định rõ lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp khi có tranh chấp xảy ra là Tòa án hay Trọng tài. Trường hợp chọn Trọng tài, bạn lưu ý chỉ rõ là trung tâm trọng tài nào và xét xử theo quy tắc tộ tụng của trung tâm trọng tài nào. Nếu chọn Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”) giải quyết tranh chấp, bạn có thể quy định theo điều khoản khuyến nghị của VIAC như sau:

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này”.

hoặc,

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này”.

Ngoài ra, các bên có thể bổ sung:

(a) số lượng trọng tài viên là [một hoặc ba].

(b) địa điểm trọng tài là [thành phố và/hoặc quốc gia].

(c) luật áp dụng cho hợp đồng là ……….. (chỉ áp dụng đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài).

(d) ngôn ngữ trọng tài là …. (chỉ áp dụng đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài hoặc tranh chấp có ít nhất một bên là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

-      Quy định về thời hạn và hiệu lực của hợp đồng;

Các quy định khác căn cứ vào yêu cầu của hai bên khi ký kết hợp đồng.

* Nội dung các câu trả lời không phản ánh quan điểm của VIAC

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC