Hỏi đáp khởi nghiệp

Tôi muốn phát triển và sản xuất chế phẩm từ một loại cây nông nghiệp của địa phương mình. Do nguồn vốn hạn chế, không có khả năng thuê đất để xây dựng nhà xưởng nên tôi có dự định sẽ hợp tác với một số hộ nông dân ở địa phương theo hình thức: tôi phụ trách cung cấp giống cây trồng và bao nguồn thu, xây dựng nhà xưởng trên đất của một hộ gia đình tại địa phương, các hộ gia đình sử dụng nguồn giống do tôi cung cấp, có trách nhiệm nuôi trồng đảm bảo theo yêu cầu chất lượng, kỹ thuật của tôi. Tôi nên thực hiện ý tưởng hợp tác này như thế nào? Hình thức là gì và nội dung cần tiến hành ra sao?

22/12/2016 10:42

Có hai phương án bạn có thể tham khảo như sau:

Phương án 1: Thành lập hợp tác xã

Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật.    

Với hình thức hợp tác xã, bạn có thể thu hút được đông đảo người lao động tham gia. Việc quản lý hợp tác xã thực hiện trên nguyên tắc dân chủ và bình đẳng nên mọi xã viên đều bình đẳng trong việc tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của hợp tác xã, đồng thời quy trình quản lý, hoạt động cũng không quá phức tạp và nhiều thủ tục, nên có thể áp dụng cho mô hình kinh doanh nông nghiệp với sự tham gia của các bà con nông dân.

1. Hồ sơ, thủ tục thành lập hợp tác xã như sau:     

- Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã theo mẫu.        

- Điều lệ hợp tác xã.     

- Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã          

- Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập Hợp tác xã,   

- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên Ban quản trị, hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác theo qui định của pháp luật.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với HTX kinh doanh ngành nghề mà theo qui định của pháp luật phải có vốn pháp định.       

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đối với HTX kinh doanh ngành nghề mà theo qui định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

2. Thủ tục  

- Nộp 1 bộ hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư nơi đặt hợp tác xã; nếu hồ sơ hợp lệ, quý sở sẽ trao giấy biên nhận hồ sơ hẹn đến ngày lấy kết quả, theo quy định là 05 ngày làm việc;     

- Sau khi được Sở kế hoạch và Đầu tư cấp giấy đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hệ với công an làm thủ tục khắc dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu;  

- Đăng bố cáo 03 số báo trong 1 tháng về việc lập HTX;

Phương án 2: Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Nội dung chính của Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

- Mục tiêu và phạm vi hợp tác kinh doanh;

- Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng (hình thức, trị giá) và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên: Bạn cần đặc biệt lưu ý đến phần đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư. Do đây là điểm liên kết và cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến tan vỡ quan hệ hợp tác giữa các bên. Thông thường, tỷ lệ phân chia lợi nhuận sẽ tương ứng với tỷ lệ đóng góp của các bên trong hợp đồng. Vì vậy, bạn cũng cần lưu ý tới việc xác định tỷ lệ góp vốn, định giá tài sản đóng góp (VD: xác định số vốn bạn dự định đầu tư cho hợp đồng này, định giá quyền sử dụng đất tại khu đất bạn dự định sử dụng để xây nhà xưởng)

- Thời hạn hợp tác, tiến độ;

- Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng, cách thức vận hành dự án: Khi xác định xây dựng một dự án hợp tác lâu dài, bạn cần làm rõ với đối tác của mình về quyền và nghĩa vụ của các bên, ai sẽ là người quản lý điều hành dự án. Cũng giống như một doanh nghiệp, một dự án đầu tư, sản xuất cần có bộ máy điều hành quản lý hoạt động. Bạn và đối tác có thể thỏa thuận bạn là người có kiến thức về việc sản xuất sản phẩm và chiến lược kinh doanh, do vậy, bạn sẽ là người trực tiếp điều hành dự án, quyết định các vấn đề như nghiệm thu sản phẩm, đơn vị phân phối…Các quyết định quan trọng ảnh hưởng lớn đến dự án thì sẽ cần phải có sự đồng thuận của tất cả các bên trong hợp đồng hợp tác.

- Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng (trường hợp một trong các bên rút khỏi quan hệ hợp tác);

Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

* Nội dung các câu trả lời không phản ánh quan điểm của VIAC

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC