Hỏi đáp khởi nghiệp

Tôi viết được một ứng dụng điện thoại, có một doanh nghiệp muốn mua lại ứng dụng này của tôi để phát hành rộng rãi. Do ứng dụng vẫn đang trong quá trình nâng cấp hoàn thiện nên khi sử dụng sẽ có phát sinh một số lỗi, tôi có phải chịu trách nhiệm gì trong trường hợp này không?

22/12/2016 10:29

1. Cơ sở pháp lý:
Luật sở hữu trí tuệ (SHTT) 2005

Luật SHTT sửa đổi năm 2009
2. Ý kiến tư vấn
Căn cứ vào câu hỏi của anh/chị, chúng tôi hiểu rằng anh/chị là tác giả của một ứng dụng điện thoại (chương trình máy tính), thuộc đối tượng bảo hộ quyền tác giả theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ:

Luật Sở hữu trí tuệ

Điều 14. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Theo quy định của Điều 19 và 20 Luật SHTT, đối với chương trình máy tính (ứng dụng) mà anh/chị lập trình, anh/chị có quyền nhân thân và quyền tài sản đối với chương trình máy tính đó.

Điều 19. Quyền nhân thân

Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

1. Đặt tên cho tác phẩm;

2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Điều 20. Quyền tài sản

1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

a) Làm tác phẩm phái sinh;

b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

c) Sao chép tác phẩm;

d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Trong đó, quyền nhân thân là quyền không thể được chuyển giao theo quy định tại điều 47.2 Luật SHTT.

Điều 47. Quy định chung về chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

2. Tác giả không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm; người biểu diễn không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật này.

Như vậy, có thể thấy rằng khi bán ứng dụng cho doanh nghiệp để phân phối, chúng tôi hiểu rằng anh/chị dự định chuyển giao quyền sao chép và phân phối ứng dụng của mình cho doanh nghiệp. Ngoài ra, việc sửa chữa tác phầm là quyền nhân thân của tác giả và theo quy định pháp luật không được phép chuyển giao, do vậy, khi anh/chị bán ứng dụng cho doanh nghiệp, việc sửa đổi nâng cấp ứng dụng là quyền của anh/chị chứ không phải nghĩa vụ, trừ trường hợp trong hợp đồng có quy định về việc doanh nghiệp sau khi mua ứng dụng được quyền cập nhật ứng dụng (miễn phí hoặc có trả phí cho tác giả).

Tuy nhiên, anh/chị lưu ý rằng nếu trong hợp đồng có quy định về bảo hành thì khi xảy ra lỗi đối với ứng dụng, anh/chị sẽ có trách nhiệm phải sửa lỗi ứng dụng để bảo đảm việc hoạt động của ứng dụng được bình thường. Hết thời hạn bảo hành, nếu doanh nghiệp có nhu cầu cần sửa lỗi ứng dụng, doanh nghiệp cần ký kết hợp đồng dịch vụ với anh/chị để nhận được dịch vụ đó.

* Nội dung các câu trả lời không phản ánh quan điểm của VIAC

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC