Giải quyết tranh chấp bằng Trọng Tài thương mại

Các yếu tố cơ bản của một thỏa thuận trọng tài?

13/06/2018 15:47

Đầu tiên, phải có một thỏa thuận trọng tài hợp lệ. Đặc biệt, phải làm rõ là, giống như trong các điều khoản mẫu, các bên có ý định giải quyết bất kỳ hoặc toàn bộ các tranh chấp phát sinh giữa họ bằng trọng tài. Phần sau của chương này sẽ giới thiệu một số ví dụ về điều khoản lỗi khi mà các bên không làm rõ được ý chí của mình.

Trong một vụ kiện trọng tài quốc tế, số trọng tài viên nên là số lẻ và nhìn chung nhiều nhất ba người là đủ. Một số hệ thống chỉ yêu cầu chỉ đinh hai trọng tài viên, cùng với một "người phân xử" hay "trọng tài" để phân xử giữa hai trọng tài viên khi họ không thể thống nhất với nhau, có thể phù hợp với một số vụ kiện trọng tài trong một hiệp hội giao thương và hàng hóa xác đinh, nhưng sẽ là không khả thi đối với các vụ kiện trọng tài quốc tế nói chung.

Tiếp nữa, là việc thành lập hội đồng trọng tài.

Liệu hội đồng trọng tài sẽ là trọng tài vụ việc hay quy chế là một trong những quyết đinh quan trọng nhất mà các bên phải đưa ra - và hiển nhiên bị buộc phải đưa ra tại một thời điểm không thích hợp.

Địa điểm trọng tài là một quyết định rất quan trọng khác mà các bên phải đưa ra. Địa điểm này sẽ xác đinh quốc gia nơi tiến hành tố tụng trọng tài và luật của quốc gia này sẽ điều chỉnh quá trình tố tụng trọng tài.

Hợp đồng của các bên nên có một điều khoản chọn luật và họ cũng nên có một điều khoản rõ ràng như vậy đối với luật áp dụng cho thỏa thuận trọng tài. Trong vụ Sulamérica,[1] Tòa Phúc thẩm Anh đã tuyên rằng khi các bên không có lựa chọn minh thị về luật áp dụng cho thỏa thuận trọng tài, lựa chọn luật điều chỉnh hợp đồng chính sẽ là một "chỉ dẫn thuyết phục" rằng họ muốn áp dụng cùng một luật này đối với thỏa thuận trọng tài. Khi hợp đồng không bao gồm một "điều khoản chọn luật" (hoặc thỏa thuận trọng tài không phải là một phần trong hợp đồng), tòa án sẽ chuyển sang cân nhắc lựa chọn của các bên về địa điểm trọng tài để quyết đinh xem luật nào thỏa thuận trọng tài có "mối liên hệ thực sự và mật thiết nhất".

Về ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài, Điều 20 Quy tắc ICC quy định rõ ràng rằng, "nếu không có thỏa thuận bởi các bên, Hội đồng Trọng tài sẽ quyết định ngôn ngữ hoặc các ngôn ngữ được sử dụng trong quá trình tố tụng trọng tài, có cân nhắc đầy đủ đến tất cả các hoàn cảnh liên quan, bao gồm cả ngôn ngữ của hợp đồng".

__________

[1] Vụ Sulamérica CIA Nacional de Seguros SA v Enesa Engenharia SA [2012] EWCA Civ 638. Quyết định của Tòa Phúc thẩm trong vụ Sulamérica gần đây đã được làm theo bởi Tòa Cấp cao trong vụ Habas Sinai Ve Tibbi Gazlar Istihsal Endustrisi AS v VSC Steel Co. Ltd [2013] EWHC 4071 (Comm).

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC