Giải quyết tranh chấp bằng Trọng Tài thương mại

Có nhất thiết phải có một thỏa thuận trọng tài để giải quyết tranh chấp bằng trọng tài?

13/06/2018 15:58

Có. Muốn sử dụng phương thức trọng tài thì một thỏa thuận trọng tài có hiệu lực là bắt buộc phải có. Đó là cơ sở để hình thành nên thẩm quyền giải quyết tranh chấp của một Hội đồng Trọng tài. Chức năng quan trọng nhất của một thỏa thuận trọng tài, trong bối cảnh hiện nay, là chỉ ra một cách rõ ràng rằng các bên thực sự đồng ý giải quyết tranh chấp của họ bằng trọng tài. Sự chấp thuận này là yếu tố quan trọng: bởi không có điều này sẽ không có tố tụng trọng tài hợp lệ.

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC