Giải quyết tranh chấp bằng Trọng Tài thương mại

Thế nào là các tranh chấp có khả năng giải quyết bằng trọng tài?

13/06/2018 15:13

Ngay cả khi đã tồn tại một tranh chấp thì vẫn là chưa đủ, mà đó còn phải là một tranh chấp mà, theo Công ước New York, "có khả năng giải quyết được bằng trọng tài". Quan điểm rằng một tranh chấp có thể không "có khả năng giải quyết được bằng trọng tài" không nhằm chỉ trích các trọng tài viên hay quá trình tố tụng trọng tài. Trọng tài viên có (hoặc nên có) "khả năng" như thẩm phán khi giải quyết tranh chấp. Nhưng pháp luật quốc gia có thể quy đinh một số tranh chấp nhất đinh phù hợp để được xét xử tại Tòa án công hơn là trọng tài tư. Ví dụ, pháp luật của một số quốc gia có thể coi một tranh chấp về tình trạng hôn nhân không thuộc phạm vi giải quyết của trọng tài - dù chính xác hơn nếu nói là tranh chấp này "không được phép" giải quyết bằng trọng tài.

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC