Giải quyết tranh chấp bằng Trọng Tài thương mại

Thế nào là một điều khoản trọng tài khiếm khuyết?

13/06/2018 15:45

Các khiếm khuyết chủ yếu trong một điều khoản trọng tài bao gồm lỗi thiếu nhất quán, thiếu rõ ràng và thiếu tính khả thi. Các lập luận về việc liệu một thỏa thuận trọng tài bao gồm một hoặc nhiều lỗi như trên có thể được nêu ra, chẳng hạn như khi một bên tiến hành tố tụng tại một tòa án quốc gia về một tranh chấp và bị đơn yêu cầu đình chỉ quá trình tố tụng này trên cơ sở có tồn tại một thỏa thuận trọng tài. Trong những tình huống như vậy, đơn yêu cầu đình chỉ có thể bị phản đối trên cơ sở thỏa thuận trọng tài "không còn hoạt động hoặc không thể thực hiện được.

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC