Giới thiệu

 • Báo cáo tổng kết hoạt động 01/02/2019 11:02

 • Thống kê tình hình giải quyết tranh chấp tại VIAC năm 2017 13/03/2018 17:25

  Năm 2017 nền kinh tế Việt Nam có nhiều khởi sắc với mức GDP tăng 6,81%, cao nhất kể từ năm 2011. Kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định. Việc thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt mức tăng cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Năm 2017 cũng ghi nhận môi trường kinh doanh của Việt Nam ngày càng được cải thiện và thuận lợi hơn.

 • Thống kê tình hình giải quyết tranh chấp tại VIAC năm 2016 27/03/2017 15:11

  Trong năm 2016 vừa qua, VIAC đã tiếp nhận 155 vụ tranh chấp, tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng của 5 năm trở lại đây; trong số đó, 41% là tranh chấp trong lĩnh vực mua bán, xuất nhập khẩu; 15% là tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng,

 • Keiichi Miyata, Tổng Giám đốc Công ty liên doanh Vinapon 18/06/2015 09:17

  Tôi thấy VIAC là cơ quan hành xử và nắm luật pháp rất tốt. VIAC thấu hiểu những khó khăn của chúng tôi.

 • Hà Hùng Cường, Nguyên Bộ trưởng Bộ tư pháp 18/06/2015 09:14

  Lớn nhất, có uy tín nhất, có hiệu quả nhất, tập hợp được nhiều chuyên gia giỏi nhất đấy là Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

 • Fred Burke, Công ty Luật Baker & McKenzie 20/10/2014 10:50

  Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam ("VIAC") đang phát triển đồng thời cũng là một giải pháp trọng tài thay thế khả thi so với các trung tâm khác trong khu vực và quốc tế

 • Thời báo Ngân hàng 20/10/2014 10:50

  Với 150 trọng tài viên là người Việt Nam và người nước ngoài, VIAC đã trở thành một đối thủ cạnh tranh của các trung tâm trọng tài nước ngoài như SIAC, ICC, HKIAC, AAA. Gần 1000 vụ kiện, vụ tranh chấp đã được giải quyết, các vụ kiện đến VIAC tăng dần

 • Lan Ngọc, Báo Kinh tế Việt Nam 20/10/2014 10:50

  Tại Việt Nam, VIAC là tổ chức được đánh giá có uy tín nhất Việt Nam, có đủ năng lực để giải quyết các tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại; tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất có một bên có hoạt động thương mại

 • A.Trâm, www.toquoc.vn 20/10/2014 10:49

  Các biện pháp phòng ngừa, giải quyết các loại tranh chấp thương mại giúp doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, luật sư, trọng tài viên và những nhà nghiên cứu hoạch định chính sách có góc nhìn toàn diện hơn về thực trạng khó khăn của doanh nghiệp

 • VIAC, Việt Nam 20/10/2014 10:49

  Luật Trọng tài Thương mại được thông qua sẽ khắc phục những hạn chế của Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003, đáp ứng nhu cầu thực tiễn Việt Nam và hội nhập với pháp luật Trọng tài trong khu vực và thế giới

 • Thống kê tình hình giải quyết tranh chấp năm 2015 tại VIAC 20/10/2014 10:48

  Năm 2015 khép lại với những thành tựu nổi bật trong hoạt động của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Tại Hội nghị Trọng tài viên VIAC năm 2015 được tổ chức ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đại diện trung tâm - Chủ tịch và các cán bộ phụ trách chính hoạt động của trung tâm đã tiến hành báo cáo và đưa ra phân tích, bình luận về hoạt động của trung tâm trong năm qua.

 • Số vụ tranh chấp tại VIAC trong 17 năm từ 1993 đến 2015 20/10/2014 10:47

  Số lượng các vụ tranh chấp được đưa ra giải quyết tại VIAC không ngừng tăng lên trong những năm vừa qua. Điều này thể hiện sự quan tâm hơn nữa của các doanh nghiệp đến phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài cũng như tin tưởng lựa chọn giải quyết tranh chấp tại VIAC

 • Loại hình tranh chấp 20/10/2014 10:45

  Trải qua trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư,…với các bên tranh chấp đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

 • Thống kê giải quyết tranh chấp tại VIAC qua các năm - Các bên liên quan 20/10/2014 10:44

  Trải qua trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư,…với các bên tranh chấp đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

 • So sánh với một số tổ chức Trọng tài khác 20/10/2014 10:41

  Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Hội đồng Trọng tài Ngoại thương (thành lập năm 1963) và Hội đồng Trọng tài Hàng hải (thành lập năm 1964). 

 • Trọng tài viên 20/10/2014 10:40

  Khi tham gia giải quyết tranh chấp tại VIAC, các bên luôn được đảm bảo quá trình tố tụng minh bạch và bảo mật. VIAC có đội ngũ Trọng tài viên là các chuyên gia có uy tín cao về chuyên môn trong các lĩnh vực thương mại. Các Trọng tài viên hoạt động một cách độc lập, vô tư, khách quan và tuân thủ pháp luật cũng như thông lệ quốc tế.

 • Giới thiệu chung 20/10/2014 10:38

  Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Hội đồng Trọng tài Ngoại thương (thành lập năm 1963) và Hội đồng Trọng tài Hàng hải (thành lập năm 1964). VIAC là tổ chức độc lập, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

  Đăng ký nhận tin thư từ VIAC