Chế định đại diện liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng

21/05/2015 14:45

Góp ý của Luật sư Trương Thanh Đức, Trọng tài viên VIAC liên quan đến Dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi


Tải file đính kèm: Click vào đây.
Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC