Góc nhìn trọng tài viên

Phát huy hơn nữa vai trò khu kinh tế ven biển

31/03/2017 10:41

Hiện nay, đưa khu kinh tế (KKT) ven biển phát triển hài hòa với tổng thể nền kinh tế, các vùng và địa phương đang là vấn đề được cơ quan quản lý nhà nước đặt ra và thúc đẩy hoàn thiện.

Lợi thế cảng nước sâu Nghi Sơn góp phần hội tụ các Dự án lớn đến với Khu kinh tế Nghi Sơn
Lợi thế cảng nước sâu Nghi Sơn góp phần hội tụ các dự án lớn đến với Khu kinh tế Nghi Sơn. Ảnh Internet

Khẳng định với phóng viên Báo Công Thương, ông Trần Hữu Huỳnh - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) - cho rằng những tồn tại của các KKT ven biển thời gian qua là có thực. Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển KKT biển, song trên thực tế, KKT ven biển chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh. Nguyên nhân một phần là bởi việc quy hoạch KKT biển còn nhiều bất cập, nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cho phát triển còn hạn chế...

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong số các dự án đầu tư tại KKT ven biển, có một số dự án lớn, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội quốc gia. Điển hình như một số dự án tại KKT Nghi Sơn, KKT Vũng Áng, KKT Dung Quất gồm các nhà máy cơ khí nặng Doosan; nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn, Vũng Áng; cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong... các dự án này đã tăng cường năng lực sản xuất công nghiệp nặng, tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp khác có liên quan. Các KKT ven biển cũng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, tăng thu ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động.

Dù đóng góp không nhỏ vào nền kinh tế, song theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc quy hoạch tại một số KKT ven biển còn chưa đáp ứng được yêu cầu, quá trình phát triển kinh tế, còn mang tính cục bộ, chưa được xem xét tổng thể lợi ích quốc gia và lợi ích vùng, địa phương. KKT chủ yếu vẫn dựa vào nguồn ngân sách Trung ương để xây dựng kết cấu hạ tầng...

Để phát huy hơn nữa vai trò của các KTT ven biển, Chính phủ đã kiến nghị Bộ Chính trị xây dựng Đề án đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tại Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang), đồng thời chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan lập đề nghị xây dựng Dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt báo cáo Chính phủ trình Quốc hội trong thời gian sớm nhất.

Hiện cả nước có 16 khu kinh tế ven biển được thành lập trên tổng diện tích mặt đất và mặt nước là 815 nghìn ha, thu hút được 254 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 42 tỷ USD và 1.079 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 805,2 nghìn tỷ đồng.
Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC