Danh sách Hòa giải viên

Danh sách Hòa giải viên nước ngoài

19/10/2018 16:25

DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN NƯỚC NGOÀI TRUNG TÂM HÒA GIẢI VIỆT NAM (VMC)

Thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

________________________________________________________________________________________ 

CHRISTOPHER TO

 

Công việc

Luật sư Tranh tụng

Lĩnh vực chuyên môn

Kỹ thuật, Xây dựng và Thương mại quốc tế.

________________________________________________________________________________________ 

DANNY MCFADDEN

 

Công việc

Giám đốc điều hành CEDR chi nhánh Châu Á - Thái Bình Dương Hong Kong và Vương quốc Anh

Lĩnh vực chuyên môn

Hòa giải

________________________________________________________________________________________ 

HEW R. DUNDAS

 

Công việc

Trọng tài viên được CiArb công nhận, Hòa giải viên được CEDR công nhận

Lĩnh vực chuyên môn

Hòa giải

________________________________________________________________________________________ 

JONATHAN S. LUX

 

Công việc

Luật sư tranh tụng, Stone Chambers, Gray’s Inn

Lĩnh vực chuyên môn

Luật Thương mại quốc tế

________________________________________________________________________________________

JOONGI KIM

 

 

Công việc

Giáo sư Luật, Đại học Yonsei

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh doanh, Đầu tư, Liên doanh và Xây dựng

________________________________________________________________________________________ 

KEVIN KIM

 

Công việc

Luật sư cấp cao, công ty Luật TNHH Bae, Kim & Lee

Lĩnh vực chuyên môn

Trọng tài và Tranh tụng Quốc tế

________________________________________________________________________________________ 

WAI HUNG FRANCIS

 

Công việc

Chuyên gia Giải quyết Tranh chấp

Lĩnh vực chuyên môn

Thương mại quốc tế, Sở hữu trí tuệ và Xây dựng

________________________________________________________________________________________ 

YOSHIMI OHARA

 

Công việc

Luật sư, Văn phòng Luật Nagashima Ohno & Tsunematsu

Lĩnh vực chuyên môn

Giải quyết tranh chấp, Giao dịch xuyên biên giới, Công nghệ thông tin và Sở hữu trí tuệ

________________________________________________________________________________________

MICHAEL HWANG

 

Công việc

Luật sư cao cấp, Trọng tài viên, Hòa giải viên

Lĩnh vực chuyên môn

Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài và Hòa giải

 ________________________________________________________________________________________

LEON GLIKMAN

 

Công việc

Luật sư tranh tụng, Trưởng ban giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài, Hòa giải và Tranh tụng

Lĩnh vực chuyên môn

Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài, Hòa giải và Tranh tụng

_____________________________________________________________________________________________________

TAT LIM

 

Công việc

Luật sư điều hành, Công ty Hợp danh TNHH Aequitas Law

Lĩnh vực chuyên môn

Ngân hàng, Doanh nghiệp, Quản lý địa tầng, Xây dựng, Bất động sản, Sở hữu trí tuệ, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và Luật gia đình

 _____________________________________________________________________________________________________

JALAL EL AHDAB

 

Công việc

Luật sư, Công ty luật Bird & Bird

Lĩnh vực chuyên môn

Giải quyết tranh chấp 

______________________________________________________________________________________________________ 

Hiroyuki Tezuka

 

Công việc

Luật sư, Công ty luật Nishimura & Asahi

Lĩnh vực chuyên môn

Tranh chấp doanh nghiệp, Tranh chấp tín dụng/Tranh chấp liên quan đến các sản phẩm tài chính, Tái cơ cấu doanh nghiệp xuyên biên giới, Tranh chấp sở hữu trí tuệ, Tranh chấp bảo hiểm, Tranh chấp trách nhiệm sản phẩm, Tranh chấp đầu tư, Tranh tụng quốc tế, Trọng tài quốc tế

__________________________________________________________________________________________ 

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC