Danh sách Hòa giải viên

Danh sách Hòa giải viên Việt Nam

02/07/2018 11:11

 

DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN VIỆT NAM TRUNG TÂM HÒA GIẢI VIỆT NAM (VMC)

Thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

________________________________________________________________________________________ 


ĐẶNG VIỆT ANH

 

Công việc

Giám đốc, Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc lập

Lĩnh vực chuyên môn

Giải quyết tranh chấp, hàng hải, bảo hiểm

________________________________________________________________________________________ 

NGUYỄN NGỌC BÍCH

 

Công việc

Luật sư, Công ty Luật VB Law

Lĩnh vực chuyên môn

Tài chính ngân hàng

________________________________________________________________________________________

HỒ KIM MINH CHÂU

 

 

Công việc

Giám đốc, Công ty Luật Châu Hồ và Cộng sự

Lĩnh vực chuyên môn

Xây dựng và bất động sản, Giải quyết tranh chấp

________________________________________________________________________________________

 

NGUYỄN CHÍNH

 

Công việc

Trưởng Văn phòng Luật sư Nghiêm và Chính

Lĩnh vực chuyên môn

Pháp luật kinh tế, thương mại, đầu tư và lao động

________________________________________________________________________________________

 

NGUYỄN THỊ CÚC

  

 

Công việc

Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế

Thành viên Tổ cố vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lĩnh vực chuyên môn

Thuế, Tài chính ngân hàng

________________________________________________________________________________________

 

NGUYỄN KIM DUNG

 

 

Công việc

Giám đốc pháp chế, Apollo Việt Nam

Lĩnh vực chuyên môn

Đầu tư nước ngoài trong y tế và giáo dục

________________________________________________________________________________________

CHU TIẾN DŨNG

 

Công việc

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. HCM (HUBA)

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh doanh thương mại

________________________________________________________________________________________

NGUYỄN MẠNH DŨNG

 

Công việc

Phó Giám đốc, Trung tâm Hòa giải Việt Nam

Lĩnh vực chuyên môn

Bảo hiểm, Vận tải, Hàng hải, giải quyết tranh chấp

________________________________________________________________________________________

NGUYỄN SĨ DŨNG

  

Công việc

Giám đốc Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC)

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh doanh thương mại

________________________________________________________________________________________

LƯU TIẾN DŨNG

 

Công việc

Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH YKVN

Lĩnh vực chuyên môn

Đầu tư, kinh doanh thương mại, xây dựng

________________________________________________________________________________________

NGUYỄN THỊ DUYÊN

 

Công việc

Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam

Lĩnh vực chuyên môn

Quản lý các lĩnh vực xây dựng, quản lý doanh nghiệp

________________________________________________________________________________________

CHU KHẮC HOÀI DƯƠNG

  

Công việc

Luật sư Văn phòng luật sư Dương & Cộng sự

Lĩnh vực chuyên môn

Luật thương mại

_______________________________________________________________________________________

ĐỖ VĂN ĐẠI

 

Công việc

Trưởng Khoa Luật dân sự, Trường ĐH Luật Tp.HCM

Lĩnh vực chuyên môn

Luật dân sự,

________________________________________________________________________________________

TRƯƠNG THANH ĐỨC

 

 

Công việc

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Luật BASICO

Lĩnh vực chuyên môn

Tài chính ngân hàng

________________________________________________________________________________________

ĐỖ TRỌNG HẢI

 

Công việc

Luật sư điều hành, Công ty Luật TNHH BIZLINK

Lĩnh vực chuyên môn

Xây dựng, Đầu tư, Mua bán và sáp nhập,

________________________________________________________________________________________

 

VŨ THU HẰNG

 

 

Công việc

Luật sư điều hành, HP Law

Lĩnh vực chuyên môn

Đầu tư nước ngoài, Mua bán sáp nhập doanh nghiệp

________________________________________________________________________________________

LÊ HỒNG HẠNH

 

Công việc

Viện trưởng Viện Pháp luật và Kinh tế Asean

Lĩnh vực chuyên môn

Luật Thương mại Quốc tế, Luật Kinh tế

________________________________________________________________________________________

PHẠM THI THANH HUYỀN

 

Công việc

Chuyên gia cao cấp ngành tài chính, IFC

Lĩnh vực chuyên môn

Tài chính ngân hàng

________________________________________________________________________________________

TRẦN DU LỊCH

 

Công việc

Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh doanh thương mại

________________________________________________________________________________________

NGUYỄN DUY LINH

 

Công việc

Luật sư thành viên, Công tu Luật Quốc tế Việt Nam

Lĩnh vực chuyên môn

Luật vận tải, xuất nhập khẩu

________________________________________________________________________________________

PHÙNG ĐẮC LỘC

 

 

Công việc

Giám đốc đối ngoại, Dai i-chi Việt Nam

Lĩnh vực chuyên môn

Bảo hiểm

________________________________________________________________________________________

DƯƠNG THANH MAI

 

 

Công việc

Cố vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh doanh thương mại

________________________________________________________________________________________

TRẦN VĂN NAM

 

Công việc

Trưởng Khoa Luật, trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Lĩnh vực chuyên môn

Thương mại quốc tế, Sở hữu trí tuệ

________________________________________________________________________________________

 

NGUYỄN TRUNG NAM

 

Công việc

Giám đốc điều hành, EP Legal

Lĩnh vực chuyên môn

Thương mại quốc tế, Giải quyết tranh chấp

________________________________________________________________________________________

 

LÊ NẾT

 

 

Công việc

Luật sư điều hành, Công ty Luật LNT & Partners

Lĩnh vực chuyên môn

Thương mại quốc tế, Sở hữu trí tuệ

________________________________________________________________________________________

 

TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA

 

Công việc

Luật sư thành viên, Công ty Luật TNHH YKVN

Lĩnh vực chuyên môn

Tài chính ngân hàng, Mua bán và sáp nhập

________________________________________________________________________________________

 

CHÂU HUY QUANG

 

 

Công việc

Luật sư điều hành, Rajah & Tann LCT Lawyers

Lĩnh vực chuyên môn

Đầu tư, xây dựng, hàng hải, mua bán và sáp nhập

________________________________________________________________________________________

Kết quả hình ảnh cho mai hồng quỳ

MAI HỒNG QUỲ

 

 

Công việc

Hiệu trưởng, trường Đại học Hoa sen

Lĩnh vực chuyên môn

Luật kinh doanh thương mại

________________________________________________________________________________________

 

BÙI VĂN THÀNH

 

 

Công việc

Trưởng VPLS Mặt trời mới

Lĩnh vực chuyên môn

Đầu tư, Thương mại quốc tế

________________________________________________________________________________________

 

DƯƠNG QUỐC THÀNH

 

 

Công việc

Luật sư thành viên, Công ty Luật DIMAC

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh doanh thương mại

________________________________________________________________________________________

 

ĐINH QUANG THUẬN

 

 

Công việc

Luật sư thành viên, Phuoc & Partners

Lĩnh vực chuyên môn

Thương mại, bảo hiểm, hàng hải, xây dựng

________________________________________________________________________________________

 

NGUYỄN PHƯƠNG TRINH

 

 

Công việc

Giám đốc điều hành, Trinh Nguyen & Partners

Lĩnh vực chuyên môn

Thương mại quốc tế, năng lượng

________________________________________________________________________________________

 

LƯƠNG VĂN TRUNG

 

Công việc

Luật sư thành viên, Lexcomm Vietnam LLC

Lĩnh vực chuyên môn

Mua bán và sáp nhập, xây dựng, tài chính ngân hàng

________________________________________________________________________________________

 

PHÙNG ANH TUẤN

 

Công việc

Luật sư điều hành, VCI Legal

Lĩnh vực chuyên môn

Chứng khoán, mua bán và sáp nhập, đầu tư, tài chính

________________________________________________________________________________________

 

PHẠM QUỐC TUẤN

 

Công việc

Luật sư Điều hành, Công ty Luật DIMAC

Lĩnh vực chuyên môn

Thương mại quốc tế

________________________________________________________________________________________

 

ĐINH ÁNH TUYẾT

 

Công việc

Trưởng Văn phòng luật sư, IDVN

Lĩnh vực chuyên môn

Thương mại - Đầu tư quốc tế, phòng vệ thương mại

________________________________________________________________________________________

 

 

PHẠM QUÝ TỴ

 

Nghề nghiệp

Nguyên Thứ trưởng Bộ tư pháp

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh doanh thương mại

________________________________________________________________________________________

 

ĐẶNG HÙNG VÕ

 

Nghề nghiệp

Chuyên gia tư vấn độc lập

Lĩnh vực chuyên môn

Năng lượng, Xây dựng và Bất động sản

 

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC