Hòa giải thương mại là gì?

Hòa giải thương mại

04/01/2017 17:07

Về bản chất, hòa giải (Conciliation, Reconciliation, Mediation) là quá trình các bên đàm phán với nhau về việc giải quyết tranh chấp với sự trợ giúp của một bên thứ ba (còn gọi là hòa giải viên). Hòa giải có khá nhiều điểm tương đồng với phương thức thương lượng, điểm khác biệt là trong thương lượng không có sự có mặt của bên thứ ba thực hiện việc điều tiết quá trình thương lượng.

Ngoài ra, khác với trọng tài, hòa giải viên không có quyền xét xử và ra phán quyết cuối cùng mà chỉ có nghĩa vụ giúp các bên tiến hành hòa giải theo một trình tự nhất định, giúp đảm bảo tiến trình hòa giải diễn ra đúng hướng. Hòa giải có những đặc trưng cơ bản sau:

- Bên thứ ba, còn được gọi là hòa giải viên, là cầu nối – trung gian giúp các bên trong tranh chấp thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp đó. Bên thứ ba có vị trí độc lập, không chia sẻ lợi ích với bất kỳ bên nào trong tranh chấp (giống như trọng tài viên).

- Sự thỏa thuận của các bên trong quá trình hòa giải là do chính các bên quyết định. Các thỏa thuận trong quá trình này không có giá trị bắt buộc cưỡng chế thi hành, phụ thuộc chủ yếu vào sự tự nguyện thi hành của các bên.

____________________

Hòa giải và trọng tài có những đặc trưng khá tương đồng với nhau chẳng hạn như tính bảo mật, tính trung lập, quyền tự do của các bên và rất nhiều đặc trưng khác. Tuy nhiên thì mức độ của từng đặc điểm này lại rất khác nhau giữa hai biện pháp tranh chấp kể trên lại vô cùng khác nhau. Chẳng hạn như trong quyền tự do lựa chọn, hòa giải lẫn trọng tài thì các bên đều có thể tự do lựa chọn hòa giải viên – trọng tài viên; điểm khác nhau chính là các bên có thể tự do lựa chọn tham gia hay không tham gia phiên hòa giải còn đối với trọng tài, một khi thỏa thuận trọng tài đã được xác lập thì các bên bị ràng buộc bởi thỏa thuận này, họ không thể lựa chọn rút lui khỏi phiên họp trọng tài.

Tính ràng buộc có lẽ cũng là một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa hòa giải và trọng tài. Trong khi các bên có thể lựa chọn tham gia hay không tham gia hòa giải thì họ lại không có quyền tương tự khi tham gia trọng tài. Ngoài ra, phán quyết trọng tài có tính ràng buộc, bắt buộc các bên phải thi hành và hơn nữa là mang tính chung thẩm. Với biên bản hòa giải, việc thi hành biên bản trọng tài dựa vào ý chí tự nguyện của các bên, họ không bị ràng buộc bởi biên bản này.

Share Post
Đăng ký nhận tin thư từ VIAC