Hỏi đáp

Phán quyết trọng tài có thể bị kháng cáo không?

04/06/2015 14:09

Theo Khoản 5 Điều 4 Luật Trọng tài thương mại, phán quyết trọng tài là chung thẩm.

Share Post
Đăng ký nhận tin thư từ VIAC