Media

Hội thảo Benefits and Challenges of Using ADR for Banking Disputes

07/06/2017 11:23

Thời gian gần đây, việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài đang ngày một phổ biển trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Vậy lợi thế của phương thức này là gì? Có những cơ chế riêng nào cho việc giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng?

Sáng thứ Ba ngày 06/06/2017, tại Hà Nội, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức Hội thảo “Những cơ hội và thách thức khi giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thông qua hòa giải và trọng tài”.

Tham dự Hội thảo có: Bà Nguyễn Thị Mai - Phó Cục trưởng, Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp; Ông Trần Hữu Huỳnh - Chủ tịch Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam; Bà Nina Mocheva - Chuyên gia Tài chính cấp cao, Thị trường và Tài chính, Nhóm Ngân hàng Thế giới; GS Michael Hwang S.C., Cố vấn cao cấp, Tòa án tối cao Singapore; Luật sư Trương Thanh Đức - Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng; Ông Vũ Ánh Dương – Phó Chủ tịch Trung tâm trọng tài Quốc tế (VIAC); Ông Phan Trọng Đạt - Phó Tổng Thư ký, Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC); cùng đại diện các ngân hàng, tổ chức tín dụng tại Việt Nam cũng như các luật sư, luật gia và nhiều đơn vị truyền thông báo chí.

Phát biểu khai mạc

Luật sư Trần Hữu Huỳnh - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

Bà Nina Mocheva, Chuyên gia tài chính cao cấp, Nhóm Ngân hàng Thế giới

Phiên thứ nhất

Luật sư Trương Thanh Đức - Câu lạc bộ Pháp chế ngân hàng

Trình bày: "Bức tranh toàn cảnh về tranh chấp tín dụng tại Việt Nam" 

Bà Nguyễn Thị Mai - Phó Cục trưởng, Cục Bổ trợ Tư pháp (Bộ Tư pháp)

Trình bày: "Hòa giải thương mại và áp dụng trong giải quyết tranh chấp tài chính ngân hàng" 

Phiên thảo luận giữa giờ

Phiên thứ hai

Ông Phan Trọng Đạt, Phó Tổng Thư ký, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

Trình bày: "Giới thiệu thủ tục trọng tài rút gọn và điều khoản trọng tài khuyến nghị riêng cho Ngân hàng" 

Giáo sư Michael Hwang - Cố vấn cao cấp, Tòa án tối cao Singapore

Trình bày: "Kinh nghiệm quốc tế trong việc sử dụng hòa giải thương mại

và trọng tài thương mại chọn để giải quyết tranh chấp tài chính ngân hàng" 

Phiên thảo luận giữa giờ

________

Thông tin chi tiết và tài liệu hội thảo xem tại đây 

 

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC