Một số ý kiến về chế định hợp đồng vận chuyển tài sản trong Bộ luật dân sự

21/05/2015 15:06

Góp ý của Ông Võ Nhật Thăng, Trọng tài viên VIAC liên quan đến Dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi


Tải file đính kèm: Click vào đây.
Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC