Một số ý kiến về quy định thởi điểm chuyển quyền sở hữu hàng hóa trong Bộ luật dân sự, Luật Thương mại và Bộ luật Hàng hải Việt Nam

21/05/2015 15:03

Góp ý của Ông Võ Nhật Thăng, Trọng tài viên VIAC liên quan đến Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi


Tải file đính kèm: Click vào đây.
Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC