Quy tắc tố tụng trọng tài

VIAC - Quy tắc tố tụng trọng tài năm 2017

21/02/2017 09:24

QUY TẮC TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

(Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2017)

_________

Vui lòng chọn bản ngôn ngữ phù hợp với nhu cầu của bạn dưới đây

* Bản Tiếng Việt - Vietnamese version

* Bản Tiếng Anh - English version

* Bản Tiếng Hàn - Korean version


Tải file đính kèm: Click vào đây.
Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC