Sự kiện

[Hà Nội] Chương trình tập huấn CISG - Hỗ trợ doanh nghiệp trong kinh doanh quốc tế

30/08/2018 11:07

Ngày 1/1/2017, Công ước Viên của Liên Hợp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (viết tắt là CISG, hay còn được gọi là Công ước Viên) chính thức có hiệu lực tại Việt Nam. Trừ khi các bên thoả thuận một nguồn luật khác, Công ước này, về nguyên tắc, sẽ điều chỉnh các hợp đồng mua bán hàng hoá giữa danh nghiệp Việt Nam và các đối tác tại 85 quốc gia thành viên khác, bao gồm các doanh nghiệp đến từ các đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam như Hoa Kỳ, Nhật Bản, hầu hết các quốc gia EU, Trung Quốc, Hàn Quóc, Singapore…

Nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng liên quan hiểu rõ, áp dụng đúng và có hiệu quả các quy định của Công ước CISG trong các giao dịch thương mại quốc tế, Bộ Công thương phối hợp với Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (USAID) tổ chức Tập huấn: "Công ước CISG - Hỗ trợ doanh nghiệp trong kinh doanh quốc tế". Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 08:00 - 17:00 ngày 05/09/2018

Địa điểm: Khách sạn Lake Side, 23 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Mục đích của Tập huấn là giúp các doanh nghiệp và các nhà thực hành luật HIỂU RÕ, ÁP DỤNG THÔNG MINH nguồn luật mới này, biến nguồn luật này thành BỆ ĐỠ PHÁP LÝ trong quá trình soạn thảo hợp đồng, quản lý thực hiện hợp đồng và xử lý tranh chấp; từ đó giúp các luật sư, các doanh nghiệp quản trị tốt hơn các rủi ro hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, phòng tránh tranh chấp phát sinh.

Bộ Công thương trân trọng kính mời Quý đơn vị/doanh nghiệp cử 01 đại biểu tham dự Tập huấn. Ban Tổ chức kính mời đại biểu dùng bữa trưa tại buổi tập huấn, các chi phí khác đại biểu tự túc. Đăng ký đại biểu và xác nhận thông tin đề nghị gửi về Bộ Công thương (Vụ Pháp chế) trước ngày 30/08/2018 qua địa chỉ email tunglgt@moit.gov.vn. Thông tin liên hệ: đ/c Lê Gia Thanh Tùng (024 2220 5493/ 0936 899 116).

---

CHƯƠNG TRÌNH

8h00 – 8h30

Đăng ký đại biểu

8h30 – 8h45

Phát biểu khai mạc

Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương

8h45 – 10h15

HIỂU RÕ, ÁP DỤNG THÔNG MINH CISG

8h45 – 9h15

Giới thiệu về CISG và xác định các trường áp dụng CISG cho các hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế tại Việt Nam

ThS. Ngô Đức Minh, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Công Thương

- Những lợi ích khi áp dụng CISG

- Một số lưu ý khi áp dụng CISG tại Việt Nam

- Xác định các trường hợp áp dụng CISG đối với hợp đồng MBHHQT mà một bên là doanh nghiệp Việt Nam

9h15 – 9h45

Các nguyên tắc giải thích và áp dụng CISG

TS. Nguyễn Minh Hằng – Đại học Ngoại thương

- Nguyên tắc áp dụng nhằm đảm bảo tính quốc tế và tính thống nhất của CISG

- Án lệ CISG và lưu ý khi áp dụng

- Nguyên tắc giải thích hợp đồng theo CISG

9h45 – 10h15

Thảo luận nhóm xác định trường hợp áp dụng CISG

10h15 – 10h30

Tea-break

10h30 – 11h30

CISG: CÔNG CỤ QUẢN LÝ RỦI RO HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

10h30 – 11h00

Soạn thảo và giao kết hợp đồng theo CISG: kinh nghiệm thực tiễn để phòng ngừa, hạn chế rủi ro hợp đồng

ThS. Nguyễn Trung Nam – Công ty luật EP Legal

- Quy trình hình thành hợp đồng

- Hình thức Hợp đồng theo CISG

- Một số điều khoản cần lưu ý khi soạn thảo hợp đồng có áp dụng CISG

11h00 – 11h30

Thảo luận nhóm tình huống thực tiễn về giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế

11h30 – 13h30

Ăn trưa

13h30 – 14h00

Nghĩa vụ của người bán và người mua và các chế tài do vi phạm hợp đồng theo CISG (có so sánh với pháp luật Việt Nam)

TS. Nguyễn Minh Hằng – Đại học Ngoại thương

- Xác định hàng hoá không phù hợp với hợp đồng và thời hạn kiểm tra phẩm chất hàng hoá

- Sửa chữa hay thay thế hàng?

- Vi phạm cơ bản và huỷ hợp đồng

- Bồi thường thiệt hại và các nguyên tắc bồi thường

14h30 – 15h00

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài sử dụng CISG

Ông Phan Trọng Đạt, Phó Tổng thư ký VIAC

- CISG và trọng tài quốc tế

- Một số ví dụ về giải quyết tranh chấp hợp đồng MBHH theo CISG tại trọng tài quốc tế

15h00 – 15h15

Tea break

15h15 – 17h00

PHIÊN TRỌNG TÀI GIẢ ĐỊNH

Giải quyết tranh chấp về huỷ Hợp đồng và bồi thường thiệt hại có áp dụng CISG

- Chia nhóm thảo luận về tình huống tranh chấp giả định

- Tổ chức phiên họp trọng tài giả định (Áp dụng Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm trọng tài quốc Việt Nam VIAC)

- Nhận xét của Hội đồng trọng tài

17h00

Tổng kết và Bế mạc

 

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC