Sự kiện

[Tp. HCM] Khóa học Giới thiệu về Trọng tài Quốc tế

22/08/2018 17:07
 

Viện trọng tài Ciarb

CIArb Logo 2017

Khóa học Giới thiệu về Trọng tài Thương mại Quốc tế -

 Ngày 12 và 13 Tháng 10 năm 2018
Đơn vị đồng tổ chức
VIAC
 
Đơn vị hỗ trợ
 AAA_ICDR Logo ICC ICA Horz logo_ENG_Color  SIAC Logo  wipo

   VBLC 2   hccaa  VSIL
 

Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Deutsches Haus, 33 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Viện trọng tài Ciarb kính mời tham gia Khóa học Giới thiệu về Trọng tài Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào Ngày 12 và 13 Tháng 10 năm 2018 (02 ngày).

Khóa học này sẽ cung cấp cho các học viên cách hiểu những nguyên tắc chung của trọng tài quốc tế (ví dụ như tính chất không nội địa) và mối quan hệ với những quy trình giải quyết tranh chấp khác. Khóa học cũng giới thiệu các học viên về khung pháp lý, thực tiễn áp dụng và thủ tục về trọng tài quốc tế.

Hơn nữa, tại Khóa học sẽ diễn ra một phiên thảo luận đặc biệt về Trọng tài Quy chế, trong đó có sự tham gia từ các đại diện của các trung tâm trọng tài, bao gồm SIAC, ICC, AAA/ICDR, Trung tâm Trọng tài và Hòa giải của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO và VIAC. Phiên thảo luận sẽ thảo luận về kinh nghiệm của họ khi quản lý trọng tài quy chế và áp dụng các quy tắc trọng tài quy chế tương ứng.

Ai nên tham gia?

Luật sư, luật sư nội bộ, chuyên viên pháp lý, chuyên gia giám định, hòa giải viên, quản tài viên, công chức – viên chức và những chuyên gia khác có quan tâm đến trọng tài quốc tế.

Giáo trình học có nội dung gì?

 • So sánh các thủ tục giải quyết tranh chấp;
 • Những nguyên tắc cơ bản trong quá trình tố tụng trọng tài quốc tế;
 • Quy tắc tố tụng Trọng tài và Luật Mẫu của UNICITRAL;
 • Quy tắc tố tụng trọng tài: thời hạn, quy tắc quy chế, tiêu chuẩn ngành, bối cảnh ngành và thỏa thuận trọng tài vụ việc;
 • Thủ tục trọng tài: phiên xét xử chỉ bằng tài liệu và bằng lời nói;
 • Khung pháp lý: tầm quan trọng của địa điểm trọng tài, Công ước New York, pháp luật và các quy tắc về thủ tục tố tụng;
 • Thỏa thuận trọng tài;
 • Bắt đầu tố tụng trọng tài;
 • Thẩm quyền và quyền hạn của trọng tài viên;
 • Quy trình tố tụng trọng tài: nghĩa vụ của hội đồng trọng tài, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên;
 • Quản lý quy trình tố tụng trọng tài: trao đổi liên lạc, phiên họp sơ bộ, các vấn đề khẩn cấp tạm thời, xử lý các bằng chứng về sự kiện và ý kiến, và công khai các tài liệu bao gồm giới thiệu Quy tắc IBA;
 • Trình bày yêu cầu khởi kiện và bảo vệ: các phương thức thay thế;
 • Thủ tục trong một phiên xét xử điển hình, bao gồm so sánh hệ thống thông luật và dân luật;
 • Chi phí và lãi suất: những cách tiếp cận thay thế ở những nền tài phán khác nhau;
 • Yếu tố cần thiết cho một phán quyết có thể thi hành được;

Kết quả mà Khóa học đem lại

Hoàn thành tốt khóa học này, các học viên có thể:

 • Thấu hiểu toàn cảnh trọng tài quốc tế;

 • Mô tả được quy trình và thủ tục tố tụng trọng tài quốc tế; và

 • Thấu hiểu trọng tài quốc tế trong bối cảnh của những hình thức giải quyết tranh chấp khác.

Điều kiện tham gia Khóa học

Khóa học không yêu cầu điều kiện nào. Khóa học này thích hợp cho những học viên:

 • Mới tiếp cận lĩnh vực trọng tài quốc tế;
 • Mong muốn học thêm về trọng tài quốc tế và lợi ích của nói đối với người dùng;
 • Mong muốn trở trành một thành viên Cộng sự của CIArb.

Mức độ thành thạo ngôn ngữ Tiếng Anh – bởi vì các buổi đào tạo và thi đánh giá của CIArb được thực hiện bằng Tiếng Anh, các học viên nên là những người thành thạo về cả kỹ năng nói và viết Tiếng Anh. Nếu Tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của một học viên, chúng tôi khuyến nghị rằng học viên đó nên đạt tối thiểu trình độ IELTS là 7.0 hoặc TOEFL là trong khoảng 94 – 101.

CIArb đưa ra lời khuyên này như là chỉ dẫn và không yêu cầu bất cứ bằng chứng nào về vấn đề này trước khi tham gia khóa học, các học viên không đạt trình độ Tiếng Anh như trên có thể gặp bất lợi trong quá trình học.

Học phí là 150 USD. Phí này đã bao gồm đăng ký tham gia khóa học, tài liệu học, ăn trưa và ăn nhẹ. Thời điểm hết hạn đăng ký là Ngày 18 Tháng 09 năm 2018.

Học viên đăng ký kèm theo thanh toán trước 05.00 chiều (17.00) Thứ Sáu, Ngày 31 Tháng 08 năm 2018 sẽ nhận được mức học phí ưu đãi là 75 USD.

Chính sách Hủy Khóa học của CIArb

CIArb bảo lưu quyền hủy hoặc thay đổi ngày, địa điểm hoặc nội dung của chương trình học và tên của các diễn giả, giảng viên và hướng dẫn viên. Học viên sẽ nhận được đầy đủ thông báo thay đổi nếu có.  Nếu CIArb phải hủy khóa học, các học viên sẽ được hoàn trả toàn bộ học phí hoặc có cơ hội chuyển sang đăng ký khóa học tiếp theo. Nếu một học viên muốn hủy đăng ký khóa học thì phải gửi thông báo bằng văn bản và văn bản đó phải được nhận bởi secretariat@ciarb.org.sg tối thiểu 02 tuần trước ngày khóa học dự kiến bắt đầu. Nếu học viên không gửi thông báo đó, CIArb có thể áp dụng mức phí hủy khóa học là 50% giá trị học phí hoặc một khoản tiền khác mà CIArb tùy ý xác định.

Tư cách thành viên CIArb

Sau khi đạt được chứng nhận Đánh giá Khóa học, Học viên có thể đăng ký trở thành một Thành viên Cộng sự của CIArb và nhận được những lợi ích và thuận lợi của việc trở thành thành viên của CIArb

Thi Đánh giá Khóa học

Thi Đánh giá Khóa học sẽ được thực hiện trực tuyến thông qua hệ thống Moodle. Các học viên sẽ có 28 ngày để hoàn thành việc thi đánh giá. Học viên phải đạt điểm tối thiểu là 55% mới vượt qua được kỳ thi này.

Các học viên có thể đăng ký buổi thi Đánh giá Trực tuyến với CIArb sau khi tham gia Khóa học Giới thiệu này. Học phí không bao gồm phí tham gia thi Đánh giá Khóa học. Phí tham gia thi Đánh giá trực tuyến của CIArb là 50 Bảng Anh.

Lợi ích khi trở thành thành viên của CIArb
Hệ thống thành viên CIArb bảo chứng cho trình độ chuyên môn xuất sắc của thành viên trong lĩnh vực ADR. Các thành viên có những hoàn cảnh khác nhau với kiến thức và kỹ năng đa dạng. Hệ thống đào tạo danh tiếng của chúng tôi tạo cơ hội nâng cấp chứng nhận thành viên theo sự phát triển về kinh nghiệm ADR của bạn. Hệ thống Đào tạo đã được phân tầng của CIArb cung cấp các kiến thức và kỹ năng của các chuyên gia và thực sự lý tưởng để hỗ trợ sự nghiệp của bạn trong lĩnh vực ADR. Mạng lưới CIArb hỗ trợ hơn 15,000 chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án ở 133 quốc gia trên thế giới.

 • Chúng tôi hỗ trợ thành viên của CIArb  tham gia tư cách hội viên quốc tế với rất nhiều lợi ích. Những lợi ích này làm nổi bật lý lịch của bạn và là chứng nhận toàn cầu của một tổ chức cho trình độ chuyên môn về ADR. (Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập www.ciarb.org/membership/benefits_of_membership).
 • Trở thành một phần của hệ thống hơn 15,000 thành viên CIArb trên toàn thế giới.
 • Sử dụng những chứng nhận như ACIArb, MCIArb hoặc FCIArb  trong lý lịch của bạn tương ứng với quá trình hành nghề của bạn.
 • Chia sẻ kiến thức và cơ hội mở rộng quan hệ trong mạng lưới toàn cầu của các chi nhánh, hội nghị, sự kiện và hội thảo của CIArb;
 • Được ghi tên trong Danh bạ Thành viên – có sẵn ra công chúng;
 • Nhận các phát hành hàng đầu của ngành - The Journal hàng quý;
 • Miễn phí đặt các tạp chí hàng quý của CIArb Resolver;
 • Nhận tin tức mới nhất về ngành trong E-Solver hàng tháng;
 • Sử dụng Trung tâm Thông tin và Nguồn lực và Thư viện Maughan;
 • Truy cập vào các hướng dẫn, Quy tắc Đạo đức, Quy tắc và Thủ tục chung;
 • Giảm giá khi tham gia các khóa đào tạo và hội nghị để nâng cao sự nghiệp ADR của mình;
 • Tiết kiệm Bảo hiểm Bồi thường trách nhiệm Nghề nghiệp;
 • Lợi ích của CIArb khi  là một Thành viên Chứng nhận của Tổ chức Đăng ký Nghề nghiệp Pháp lý (PPR).
 

Tài trợ vàng: Công ty Luật EPLegal

EP Legal

Tài trợ tiệc trưa: Hội Trọng tài thương mại thành phố Hồ Chí Minh (HCCAA)

hccaa
Ho Chi Minh City Commercial Arbitration Association
Chi tiết | Đăng ký

 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

 

Chalee Nai Kin, Business Development Manager, Asia Pacific
+65 6509 8386 / Cnaikin@ciarb.org / website: www.ciarb.org.sg

 

Dinah, Secretariat
Chartered Institute of Arbitrators (Singapore)
c/o Enterprise Promotion Centres Pte Ltd
1003 Bukit Merah Central, #02-10, Inno.Centre Singapore 159836
+65 6377 6637 or +65 6278 2538 (main) / secretariat@ciarb.org.sg

 

Vân Nguyễn, F&A Department, EPLegal Limited
Suite 501 – Phuong Tower, 31C Ly Tu Trong, Ben Nghe ward, Dist. 1, HCM City, S.R. Vietnam
Tel: +84-8-3823 2648 (Ext. #12) Fax: +84-8-3823 2657
Mobile: +84 (0) 903 127 821
Email: fna@eplegal.com | Website: http://www.eplegal.com

 

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
 • [Hà Nội] Tọa đàm VIAC và giảng viên - Đào tạo về giải quyết tranh chấp thương mại 18/09/2018 09:11

  VIAC mong muốn rằng bằng những thông tin từ thực tiễn, những nghiên cứu chuyên sâu của mình và đội ngũ trọng tài viên với nhiều kinh nghiệm xét xử tại VIAC, cung cấp tới quý giảng viên các thông tin có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, học liệu hỗ trợ cho việc giảng dạy của các giảng viên. 

 • [Hà Nội] Chương trình tập huấn CISG - Hỗ trợ doanh nghiệp trong kinh doanh quốc tế 30/08/2018 11:07

  Ngày 1/1/2017, Công ước Viên của Liên Hợp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (viết tắt là CISG, hay còn được gọi là Công ước Viên) chính thức có hiệu lực tại Việt Nam. Trừ khi các bên thoả thuận một nguồn luật khác, Công ước này, về nguyên tắc, sẽ điều chỉnh các hợp đồng mua bán hàng hoá giữa danh nghiệp Việt Nam và các đối tác tại 85 quốc gia thành viên khác.

 • Café doanh nhân “Bảo vệ thương hiệu cho Doanh nghiệp bất động sản” 20/08/2018 18:45

  Nội dung chương trình xoay quanh các vấn đề như: Thực tế vi phạm bản quyền thương hiệu trong lĩnh vực bất động sản; Doanh nghiệp cần hiểu đúng về việc xây dụng bảo vệ thương hiệu; Doanh nghiệp cần làm gì để bảo vệ thương hiệu; Hiến kế từ các cơ quan thực thi, từ các đơn vị đại diện quyền trong việc bảo vệ thương hiệu; Cơ sở pháp lý, chế tài chống xâm phạm bản quyền thương hiệu, tài sản trí tuệ; …

 • [Đà Nẵng] Hội thảo Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hòa giải – Phương án khả thi cho doanh nghiệp 10/08/2018 09:02

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng, khi có tranh chấp phát sinh không thể thương lượng được, ngày càng nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn các phương thức giải quyết tranh chấp khác như trọng tài thương mại, hòa giải thương mại. Trong đó, hòa giải thương mại bắt đầu phát triển tại Việt Nam, nhất là sau khi Nghị định 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành, trong đó có quy định công nhận và cho thi hành kết quả hòa giải thành.

 • [Tp.HCM] Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tháng 8/2018 08/08/2018 11:37

  Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam phối hợp với Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư vào tháng 8/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh

 • [Tp.HCM] Hội thảo Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hòa giải – Phương án khả thi cho doanh nghiệp 03/08/2018 11:03

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng, khi có tranh chấp phát sinh không thể thương lượng được, ngày càng nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn các phương thức giải quyết tranh chấp khác như trọng tài thương mại, hòa giải thương mại.

 • [Hà Nội] Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tháng 8/2018 02/08/2018 15:34

  Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác tham gia khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tổ chức vào tháng 8/2018 

 • [Hà Nội] Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư ngày 21/07/2018 20/07/2018 15:10

  Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư tham gia khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật ngày 21/7/2018 với Chuyên đề: “Kỹ năng tư vấn và giải quyết tranh chấp Hợp đồng; Bồi thường thiệt hại theo Hợp đồng và ngoài Hợp đồng” do PGS.TS Nguyễn Minh Hằng, Trưởng Khoa Luật Đại học Ngoại Thương, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tham gia giảng dạy

  Đăng ký nhận tin thư từ VIAC