Sự kiện

[Tp. HCM] Khóa học Giới thiệu về Trọng tài Quốc tế

22/08/2018 17:07
 

Viện trọng tài Ciarb

CIArb Logo 2017

Khóa học Giới thiệu về Trọng tài Thương mại Quốc tế -

 Ngày 12 và 13 Tháng 10 năm 2018
Đơn vị đồng tổ chức
VIAC
 
Đơn vị hỗ trợ
 AAA_ICDR Logo ICC ICA Horz logo_ENG_Color  SIAC Logo  wipo

   VBLC 2   hccaa  VSIL
 

Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Deutsches Haus, 33 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Viện trọng tài Ciarb kính mời tham gia Khóa học Giới thiệu về Trọng tài Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào Ngày 12 và 13 Tháng 10 năm 2018 (02 ngày).

Khóa học này sẽ cung cấp cho các học viên cách hiểu những nguyên tắc chung của trọng tài quốc tế (ví dụ như tính chất không nội địa) và mối quan hệ với những quy trình giải quyết tranh chấp khác. Khóa học cũng giới thiệu các học viên về khung pháp lý, thực tiễn áp dụng và thủ tục về trọng tài quốc tế.

Hơn nữa, tại Khóa học sẽ diễn ra một phiên thảo luận đặc biệt về Trọng tài Quy chế, trong đó có sự tham gia từ các đại diện của các trung tâm trọng tài, bao gồm SIAC, ICC, AAA/ICDR, Trung tâm Trọng tài và Hòa giải của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO và VIAC. Phiên thảo luận sẽ thảo luận về kinh nghiệm của họ khi quản lý trọng tài quy chế và áp dụng các quy tắc trọng tài quy chế tương ứng.

Ai nên tham gia?

Luật sư, luật sư nội bộ, chuyên viên pháp lý, chuyên gia giám định, hòa giải viên, quản tài viên, công chức – viên chức và những chuyên gia khác có quan tâm đến trọng tài quốc tế.

Giáo trình học có nội dung gì?

 • So sánh các thủ tục giải quyết tranh chấp;
 • Những nguyên tắc cơ bản trong quá trình tố tụng trọng tài quốc tế;
 • Quy tắc tố tụng Trọng tài và Luật Mẫu của UNICITRAL;
 • Quy tắc tố tụng trọng tài: thời hạn, quy tắc quy chế, tiêu chuẩn ngành, bối cảnh ngành và thỏa thuận trọng tài vụ việc;
 • Thủ tục trọng tài: phiên xét xử chỉ bằng tài liệu và bằng lời nói;
 • Khung pháp lý: tầm quan trọng của địa điểm trọng tài, Công ước New York, pháp luật và các quy tắc về thủ tục tố tụng;
 • Thỏa thuận trọng tài;
 • Bắt đầu tố tụng trọng tài;
 • Thẩm quyền và quyền hạn của trọng tài viên;
 • Quy trình tố tụng trọng tài: nghĩa vụ của hội đồng trọng tài, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên;
 • Quản lý quy trình tố tụng trọng tài: trao đổi liên lạc, phiên họp sơ bộ, các vấn đề khẩn cấp tạm thời, xử lý các bằng chứng về sự kiện và ý kiến, và công khai các tài liệu bao gồm giới thiệu Quy tắc IBA;
 • Trình bày yêu cầu khởi kiện và bảo vệ: các phương thức thay thế;
 • Thủ tục trong một phiên xét xử điển hình, bao gồm so sánh hệ thống thông luật và dân luật;
 • Chi phí và lãi suất: những cách tiếp cận thay thế ở những nền tài phán khác nhau;
 • Yếu tố cần thiết cho một phán quyết có thể thi hành được;

Kết quả mà Khóa học đem lại

Hoàn thành tốt khóa học này, các học viên có thể:

 • Thấu hiểu toàn cảnh trọng tài quốc tế;

 • Mô tả được quy trình và thủ tục tố tụng trọng tài quốc tế; và

 • Thấu hiểu trọng tài quốc tế trong bối cảnh của những hình thức giải quyết tranh chấp khác.

Điều kiện tham gia Khóa học

Khóa học không yêu cầu điều kiện nào. Khóa học này thích hợp cho những học viên:

 • Mới tiếp cận lĩnh vực trọng tài quốc tế;
 • Mong muốn học thêm về trọng tài quốc tế và lợi ích của nói đối với người dùng;
 • Mong muốn trở trành một thành viên Cộng sự của CIArb.

Mức độ thành thạo ngôn ngữ Tiếng Anh – bởi vì các buổi đào tạo và thi đánh giá của CIArb được thực hiện bằng Tiếng Anh, các học viên nên là những người thành thạo về cả kỹ năng nói và viết Tiếng Anh. Nếu Tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của một học viên, chúng tôi khuyến nghị rằng học viên đó nên đạt tối thiểu trình độ IELTS là 7.0 hoặc TOEFL là trong khoảng 94 – 101.

CIArb đưa ra lời khuyên này như là chỉ dẫn và không yêu cầu bất cứ bằng chứng nào về vấn đề này trước khi tham gia khóa học, các học viên không đạt trình độ Tiếng Anh như trên có thể gặp bất lợi trong quá trình học.

Học phí là 150 USD. Phí này đã bao gồm đăng ký tham gia khóa học, tài liệu học, ăn trưa và ăn nhẹ. Thời điểm hết hạn đăng ký là Ngày 18 Tháng 09 năm 2018.

Học viên đăng ký kèm theo thanh toán trước 05.00 chiều (17.00) Thứ Sáu, Ngày 31 Tháng 08 năm 2018 sẽ nhận được mức học phí ưu đãi là 75 USD.

Chính sách Hủy Khóa học của CIArb

CIArb bảo lưu quyền hủy hoặc thay đổi ngày, địa điểm hoặc nội dung của chương trình học và tên của các diễn giả, giảng viên và hướng dẫn viên. Học viên sẽ nhận được đầy đủ thông báo thay đổi nếu có.  Nếu CIArb phải hủy khóa học, các học viên sẽ được hoàn trả toàn bộ học phí hoặc có cơ hội chuyển sang đăng ký khóa học tiếp theo. Nếu một học viên muốn hủy đăng ký khóa học thì phải gửi thông báo bằng văn bản và văn bản đó phải được nhận bởi secretariat@ciarb.org.sg tối thiểu 02 tuần trước ngày khóa học dự kiến bắt đầu. Nếu học viên không gửi thông báo đó, CIArb có thể áp dụng mức phí hủy khóa học là 50% giá trị học phí hoặc một khoản tiền khác mà CIArb tùy ý xác định.

Tư cách thành viên CIArb

Sau khi đạt được chứng nhận Đánh giá Khóa học, Học viên có thể đăng ký trở thành một Thành viên Cộng sự của CIArb và nhận được những lợi ích và thuận lợi của việc trở thành thành viên của CIArb

Thi Đánh giá Khóa học

Thi Đánh giá Khóa học sẽ được thực hiện trực tuyến thông qua hệ thống Moodle. Các học viên sẽ có 28 ngày để hoàn thành việc thi đánh giá. Học viên phải đạt điểm tối thiểu là 55% mới vượt qua được kỳ thi này.

Các học viên có thể đăng ký buổi thi Đánh giá Trực tuyến với CIArb sau khi tham gia Khóa học Giới thiệu này. Học phí không bao gồm phí tham gia thi Đánh giá Khóa học. Phí tham gia thi Đánh giá trực tuyến của CIArb là 50 Bảng Anh.

Lợi ích khi trở thành thành viên của CIArb
Hệ thống thành viên CIArb bảo chứng cho trình độ chuyên môn xuất sắc của thành viên trong lĩnh vực ADR. Các thành viên có những hoàn cảnh khác nhau với kiến thức và kỹ năng đa dạng. Hệ thống đào tạo danh tiếng của chúng tôi tạo cơ hội nâng cấp chứng nhận thành viên theo sự phát triển về kinh nghiệm ADR của bạn. Hệ thống Đào tạo đã được phân tầng của CIArb cung cấp các kiến thức và kỹ năng của các chuyên gia và thực sự lý tưởng để hỗ trợ sự nghiệp của bạn trong lĩnh vực ADR. Mạng lưới CIArb hỗ trợ hơn 15,000 chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án ở 133 quốc gia trên thế giới.

 • Chúng tôi hỗ trợ thành viên của CIArb  tham gia tư cách hội viên quốc tế với rất nhiều lợi ích. Những lợi ích này làm nổi bật lý lịch của bạn và là chứng nhận toàn cầu của một tổ chức cho trình độ chuyên môn về ADR. (Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập www.ciarb.org/membership/benefits_of_membership).
 • Trở thành một phần của hệ thống hơn 15,000 thành viên CIArb trên toàn thế giới.
 • Sử dụng những chứng nhận như ACIArb, MCIArb hoặc FCIArb  trong lý lịch của bạn tương ứng với quá trình hành nghề của bạn.
 • Chia sẻ kiến thức và cơ hội mở rộng quan hệ trong mạng lưới toàn cầu của các chi nhánh, hội nghị, sự kiện và hội thảo của CIArb;
 • Được ghi tên trong Danh bạ Thành viên – có sẵn ra công chúng;
 • Nhận các phát hành hàng đầu của ngành - The Journal hàng quý;
 • Miễn phí đặt các tạp chí hàng quý của CIArb Resolver;
 • Nhận tin tức mới nhất về ngành trong E-Solver hàng tháng;
 • Sử dụng Trung tâm Thông tin và Nguồn lực và Thư viện Maughan;
 • Truy cập vào các hướng dẫn, Quy tắc Đạo đức, Quy tắc và Thủ tục chung;
 • Giảm giá khi tham gia các khóa đào tạo và hội nghị để nâng cao sự nghiệp ADR của mình;
 • Tiết kiệm Bảo hiểm Bồi thường trách nhiệm Nghề nghiệp;
 • Lợi ích của CIArb khi  là một Thành viên Chứng nhận của Tổ chức Đăng ký Nghề nghiệp Pháp lý (PPR).
 

Tài trợ vàng: Công ty Luật EPLegal

EP Legal

Tài trợ tiệc trưa: Hội Trọng tài thương mại thành phố Hồ Chí Minh (HCCAA)

hccaa
Ho Chi Minh City Commercial Arbitration Association
Chi tiết | Đăng ký

 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

 

Chalee Nai Kin, Business Development Manager, Asia Pacific
+65 6509 8386 / Cnaikin@ciarb.org / website: www.ciarb.org.sg

 

Dinah, Secretariat
Chartered Institute of Arbitrators (Singapore)
c/o Enterprise Promotion Centres Pte Ltd
1003 Bukit Merah Central, #02-10, Inno.Centre Singapore 159836
+65 6377 6637 or +65 6278 2538 (main) / secretariat@ciarb.org.sg

 

Vân Nguyễn, F&A Department, EPLegal Limited
Suite 501 – Phuong Tower, 31C Ly Tu Trong, Ben Nghe ward, Dist. 1, HCM City, S.R. Vietnam
Tel: +84-8-3823 2648 (Ext. #12) Fax: +84-8-3823 2657
Mobile: +84 (0) 903 127 821
Email: fna@eplegal.com | Website: http://www.eplegal.com

 

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
 • [Tp.HCM] Kỹ năng Tìm kiếm, khai thác thông tin thị trường và Quản lý rủi ro pháp lý 14/12/2018 11:36

  Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam kỹ năng tìm kiếm, khai thác thông tin thị trường, chủ động kiểm soát rủi ro pháp lý, giải quyết tranh chấp phát sinh, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VCCI HCM) phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức lớp đào tạo với chủ đề: Kỹ năng Tìm kiếm, khai thác thông tin thị trường và Quản lý rủi ro pháp lý 

 • [Hà Nội] Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tháng 12/2018 13/12/2018 10:36

  Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư/cá nhân có nhu cầu khác tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư do Trung tâm tổ chức vào tháng 12/2018 tại thành phố Hà Nội, thông tin cụ thể như sau.

 • [Hà Nội] Khóa đào tạo hòa giải đầu tư tháng 12/2018 07/12/2018 11:34

  Trong tháng 12 tới, VIAC phối hợp với Công ty Tài chính quốc tế (IFC) tổ chức khóa tập huấn về Hòa giải đầu tư – hoạt động nối tiếp các khóa đào tạo về hòa giải thương mại tại Việt Nam. Hòa giải đầu tư và hòa giải thương mại sẽ có những điểm khác biệt, đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh Việt Nam sẽ ký Hiệp định tự do thương mại Việt Nam – EU và tham gia là thành viên của ICSID.

 • [Hà Nội, TP. HCM] Hội thảo Giao dịch M&A: Nhận diện rủi ro pháp lý, phòng ngừa & giải quyết tranh chấp 05/12/2018 15:01

  Thị trường M&A Việt Nam đã trải qua một thập kỷ sôi động với nhiều cơ hội mới trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam tiếp tục chuyển biến tích cực. Cùng với sự phát triển của thị trường, các rủi ro cũng xuất hiện nhiều hơn đặc biệt là các rủi ro về mặt pháp lý – nguyên nhân chính và trực tiếp dẫn tới đổ bể thương vụ hoặc thậm chí là các quá trình kiện tụng ồn ào và tốn kém sau đó. 

 • [Tp. HCM] Chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Luật sư Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh tháng 12/2018 27/11/2018 09:19

  Để hoạt động tố tụng trọng tài đạt hiệu quả đồng thời giúp các luật sư hoàn thiện hơn kỹ năng tham gia tố tụng trọng tài, giải quyết tranh chấp, sắp tới đây, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh sẽ tiến hành tổ chức một chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh.

 • [Bình Dương] Hội thảo Phát triển doanh nghiệp: Giải pháp tiếp cận tài chính, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp 02/11/2018 09:08

  Để giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các giải pháp tiếp cận tài chính cũng như giải quyết tranh chấp bằng các phương thức mới như trọng tài và hòa giải, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh với sự đồng hành của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) phối hợp cùng Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Hội thảo Phát triển doanh nghiệp: Giải pháp tiếp cận tài chính, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp.

   

 • [TP. HCM] Tọa đàm về Thực tiễn áp dụng Pháp luật Hợp đồng và Giải quyết Tranh chấp bằng phương thức Hòa giải, Trọng tài 01/11/2018 17:16

  Trong thời đại giao thương quốc tế, khi các giao dịch trở nên đa dạng hơn, thị trường ngày càng mở rộng hơn theo hướng đa quốc gia, việc phát sinh tranh chấp của các doanh nghiệp là không thể tránh khỏi. Hơn nữa, tính chất phức tạp trong các tranh chấp cũng dần tăng lên đòi hỏi doanh nghiệp cần hết sức khôn ngoan trong việc lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp sao cho phù hợp, tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí và không ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng của mình.

 • [Đồng Nai] Tọa đàm về Thực tiễn áp dụng Pháp luật Hợp đồng và Giải quyết Tranh chấp bằng phương thức Hòa giải, Trọng tài 01/11/2018 17:05

  Trong thời đại giao thương quốc tế, khi các giao dịch trở nên đa dạng hơn, thị trường ngày càng mở rộng hơn theo hướng đa quốc gia, việc phát sinh tranh chấp của các doanh nghiệp là không thể tránh khỏi. Hơn nữa, tính chất phức tạp trong các tranh chấp cũng dần tăng lên đòi hỏi doanh nghiệp cần hết sức khôn ngoan trong việc lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp sao cho phù hợp, tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí và không ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng của mình.

  Đăng ký nhận tin thư từ VIAC