[Tp.HCM] Hội nghị tuyên truyền Nghị định về Hòa giải thương mại

Sự kiện

[Tp.HCM] Hội nghị tuyên truyền Nghị định về Hòa giải thương mại

11/06/2018 10:22

Hình ảnh có liên quan

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/4/2017, quy định các nguyên tắc, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại, hòa giải viên thương mại, tổ chức hòa giải thương mại, tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam và quản lý nhà nước về hoạt động hòa giải thương mại.

Nội dung đáng chú ý của Nghị định là quy định kết quả hòa giải thành là trường hợp các bên đạt được thỏa thuận về việc giải quyết một phần hoặc toàn bộ tranh chấp. Thỏa thuận hòa giải có các nội dung chính như: căn cứ tiến hành hòa giải, thông tin cơ bản về các bên, nội dung chủ yếu của vụ việc, diễn biến của quá trình hòa giải, thỏa thuận đạt được và giải pháp thực hiện, các nội dung khác theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật. Kết quả hòa giải thành có hiệu lực thi hành đối với các bên theo quy định của pháp luật dân sự. Để đảm bảo tính hiệu quả, phù hợp với quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Nghị định quy định dẫn chiếu việc công nhận kết quả hòa giải thành được xem xét công nhận theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Để đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định, góp phần hình thành đội ngũ hòa giải viên thương mại, tổ chức hòa giải thương mại nhằm hỗ trợ giải quyết tranh chấp thương mại, Phòng Tư pháp - Phòng Kinh tế - Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy Ban Nhân dân Quận thuộc Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình đã tiến hành họp, trao đổi để qua đó xác định cụ thể nhiệm vụ, nội dung công việc cũng như kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện công tác hòa giải thương mại.

Để cụ thể hóa hoạt động trên, Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh tới đây sẽ tổ chức "Hội nghị tuyên truyền Nghị định 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về Hòa giải thương mại", với thông tin dưới đây:

Thời gian: 08:00 ngày 14/06/2018

Địa điểm: Hội trường 1 - Trung tâm hành chính quận Tân Bình, số 387a Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự

  • Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp quận 
  • Đại diện Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân, cán bộ Kinh tế, công chức tư pháp các phường thuộc quận
  • Đại diện Hội doanh nghiệp, Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân quận.
  • Đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn quận
  • Báo cáo viên pháp luật quận

Báo cáo viên: Luật sư Châu Việt Bắc - Phó Tổng Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC); Phó giám đốc VIAC chi nhánh thành phồ Hồ Chí Minh.

________________

Một số bài viết liên quan:

1. Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại

2. Hòa giải thương mại - Kênh giải quyết tranh chấp có nhiều ưu điểm

3. Thi hành thỏa thuận hòa giải thành tại Việt Nam: Đi trước xu hướng quốc tế?

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC