Sự kiện

[VIAC] Cập nhật sự kiện năm 2018

08/10/2018 11:14

THỜI GIAN

SỰ KIỆN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THÔNG TIN

______________________________________________________________________________________

21/12/2018

[Hà Nội] Hội thảo Giao dịch M&A: Nhận diện rủi ro pháp lý, phòng ngừa & giải quyết tranh chấp

 • VIAC

 • KCAB

Xem tại đây

______________________________________________________________________________________

20/12/2018

[Tp. HCM] Hội thảo Giao dịch M&A: Nhận diện rủi ro pháp lý, phòng ngừa & giải quyết tranh chấp

 • VIAC

 • KCAB

Xem tại đây

______________________________________________________________________________________

10 - 11/12/2018

[Hà Nội] Khóa đào tạo Hòa giải đầu tư tháng 12/2018

 • VIAC
 • IFC

Xem tại đây

______________________________________________________________________________________

06 - 07/12/2018

[Malaysia] Hội thảo Trọng tài quốc tế 2018

 • CIArb

Xem tại đây

______________________________________________________________________________________

01/12/2018

[Tp. HCM] Chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Luật sư Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh tháng 12/2018

 • VIAC
 • Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh

Xem tại đây

______________________________________________________________________________________

28/11/2018

[Tp.HCM] Hội thảo tăng cường liên kết của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu

 • VCCI - Chi nhánh
  Tp. HCM
 • AmCham
 • JCC
 • VIAC

Xem tại đây

_______________________________________________________________________________________

16/11/2018 - 21/11/2018

[Tp.HCM] Khóa đào tạo Hòa giải viên Tháng 11/2018

 • VIAC
 • IFC
 • CEDR

Xem tại đây

_______________________________________________________________________________________

15/11/2018

[Bình Dương] Hội thảo Phát triển doanh nghiệp: Giải pháp tiếp cận tài chính, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp

 • VCCI - Chi nhánh Tp.HCM
 • VIAC
 • IFC

Xem tại đây

_______________________________________________________________________________________

09/11/2018

[Hà Nội, Tp. HCM] Trọng tài và Hòa giải thương mại: Xu hướng và Cơ hội

 • VIAC
 • VBLC
 • Học viện Tư pháp

Xem tại đây

_______________________________________________________________________________________

08/11/2018

[TP. HCM] Tọa đàm về Thực tiễn áp dụng Pháp luật Hợp đồng và Giải quyết Tranh chấp bằng phương thức Hòa giải, Trọng tài

 • VCCI - Chi nhánh Tp.HCM
 • VIAC

Xem tại đây

______________________________________________________________________________________

06/11/2018

[Đồng Nai] Tọa đàm về Thực tiễn áp dụng Pháp luật Hợp đồng và Giải quyết Tranh chấp bằng phương thức Hòa giải, Trọng tài

 • VIAC

Xem tại đây

______________________________________________________________________________________

26/10/2018

[Vũng Tàu] Hội thảo Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: triển vọng và rủi ro đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam

 • VCCI - Chi nhánh Vũng Tàu
 • VIAC

Xem tại đây

 

_______________________________________________________________________________________

26/10/2018 - 31/10/2018

[Hà Nội] Khóa đào tạo Hòa giải viên Tháng 10/2018

 • VIAC
 • IFC
 • CEDR

Xem tại đây

 

______________________________________________________________________________________

24/10/2018

 

[Tp.HCM] Hội thảo Xuất nhập khẩu Việt Nam - Những rủi ro tiềm ẩn và giải pháp cho doanh nghiệp

 • VIAC
 • CIIS

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

12 - 13/10/2018

[Tp. HCM] Khóa học Giới thiệu về Trọng tài Quốc tế

 • VIAC
 • CIArb – Singapore

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

11/10/2018

[Cần Thơ] Hội thảo - Tọa đàm Trọng tài và Hòa giải Thương mại - Phương án khả thi cho doanh nhân trong giải quyết tranh chấp thời đại 4.0

 • VIAC
 • IFC
 • VCCI – CN Cần Thơ

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

02/10/2018

[Nghệ An] Hội thảo - Tọa đàm Giải quyết tranh chấp thương mại trong kỷ nguyên 4.0 và Lễ kết nạp Hội viên mới VCCI năm 2018

 • VIAC
 • IFC
 • VCCI – CN Nghệ An

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

21/09/2018

[Hà Nội] Tọa đàm VIAC và giảng viên - Đào tạo về giải quyết tranh chấp thương mại

 • VIAC

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

05/09/2018

[Hà Nội] Chương trình tập huấn CISG - Hỗ trợ doanh nghiệp trong kinh doanh quốc tế

 • Bộ Công thương
 • USAID – GIG
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

21 – 24/08/2018

[Hàn Quốc] Phiên tòa giả định vòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 6

 • KCAB
 • CILS
 • Khoa Luật, trường ĐH Quốc gia Seoul
 • VIAC – đơn vị hỗ trợ

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

21/08/2018

Café doanh nhân “Bảo vệ thương hiệu cho Doanh nghiệp bất động sản”

 • Báo Diễn đàn Doanh nghiệp
 • Mạng kết nối Doanh nhân Việt (VINET)
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

28/07 - 05/08/2018

[Australia] Khóa học Trọng tài thương mại Quốc tế năm 2018

 • CIArb
 • VIAC – đơn vị hỗ trợ

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

16/08/2018

[Tp.HCM] Hội thảo Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hòa giải – Phương án khả thi cho doanh nghiệp

 • VIAC
 • IFC
 • VCCI – CN tp. HCM 

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

14/08/2018

[Đà Nẵng] Hội thảo Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hòa giải – Phương án khả thi cho doanh nghiệp

 • VIAC
 • IFC
 • VCCI – CN Đà Nẵng

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

11/08/2018

và 25/08/2018

[Tp.HCM] Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tháng 8/2018

 • Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

11/08/2018

và 18/08/2018

[Hà Nội] Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tháng 8/2018

 • Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

21/07/2018

[Hà Nội] Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư ngày 21/07/2018

 

 • Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

21/07/2018

[Tp.HCM] Lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư đợt 09 năm 2018

 • Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

17/07/2018

[Hà Nội] Hội thảo “Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hòa giải – Phương án khả thi cho doanh nghiệp bảo hiểm”

 • VIAC
 • IAV

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

14 – 15/07/2018

Bà Rịa Vũng Tàu - Lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư

 • Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

10 - 12/07/2018

[Hà Nội] Chương trình đào tạo Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại và giải quyết tranh chấp phát sinh

 • VCCI
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

28/06/2018

[Hà Nội, Tp.HCM] Hội thảo Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam

 • VCCI
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

15 – 16/06/2018

[Tp.HCM] Nhận diện rủi ro và giải quyết tranh chấp hợp đồng xuất nhập khẩu

 • VCCI – CN tp. HCM
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

14/06/2018

[Tp.HCM] Hội nghị tuyên truyền Nghị định về Hòa giải thương mại

 • UBND quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

06/06/2018

[Tp.HCM] Lớp bồi dưỡng Các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án và thực tiễn áp dụng Luật Trọng tài Thương mại năm 2010 tại Việt Nam

 • Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp
 • Văn phòng đại diện Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

29/05/2018

[Tp. HCM] Khóa tập huấn Hợp đồng thương mại quốc tế & Kỹ năng đàm phán Hợp đồng thương mại quốc tế: Giải pháp phòng tránh rủi ro

 • CIIS
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

22 - 23/05/2018 

[Vũng Tàu] Khóa đào tạo Luật thương mại, Kỹ năng đàm phán, soạn thảo Hợp đồng thương mại và giải quyết tranh chấp phát sinh

 • VCCI – CN Vũng Tàu
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

12/05/2018

[Hà Nội] Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư 

 • Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

12/05/2018

[Hà Nội] Lớp bồi dưỡng chuyên đề Kỹ năng của luật sư khi tranh tụng tại trọng tài

 • Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

11/05/2018

[Hà Nội] Hội thảo Trọng tài thương mại - Tăng thêm "tự tin" cho hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

 • VIAC
 • ICC

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

11/05/2018

[An Giang] Tập huấn Đánh giá tác động từ CPTPP và các FTA mới của Việt Nam – Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp An Giang

 • UBND tỉnh An Giang

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

21/04/2018

[Hà Nội] Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư chuyên đề về Các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án

 • Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

07/03/2018

[Tp.HCM] Hội thảo Quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về hoạt động hòa giải thương mại

 • VIAC
 • IFC

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

19/01/2018

[Tp.HCM] Kết nối khách hàng và nhà cung ứng nước ngoài cho doanh nghiệp

 • VCCI – CN tp. HCM
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

18/01/2018

[Hà Nội] Hội thảo Quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về hoạt động hòa giải thương mại

 • VIAC
 • IFC

Xem tại đây

 

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
 • [Tp. HCM] Khóa đào tạo bồi dưỡng kỹ năng tố tụng trọng tài quốc tế “Program of the Institute for the Development of Arbitration 20/03/2019 09:14

  Ngày 20, 21 và 22 tháng 04 năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế Việt Nam (VBLC) sẽ phối hợp với Phòng Thương mại Quốc tế (International Chamber of Commerce - ICC) tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kỹ năng tố tụng trọng tài quốc tế “Program of the Institute for the Development of Arbitration (viết tắt là PIDA1)”.

 • [Tp.HCM] Kỹ năng Tìm kiếm, khai thác thông tin thị trường và Quản lý rủi ro pháp lý 14/12/2018 11:36

  Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam kỹ năng tìm kiếm, khai thác thông tin thị trường, chủ động kiểm soát rủi ro pháp lý, giải quyết tranh chấp phát sinh, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VCCI HCM) phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức lớp đào tạo với chủ đề: Kỹ năng Tìm kiếm, khai thác thông tin thị trường và Quản lý rủi ro pháp lý 

 • [Hà Nội] Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tháng 12/2018 13/12/2018 10:36

  Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư/cá nhân có nhu cầu khác tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư do Trung tâm tổ chức vào tháng 12/2018 tại thành phố Hà Nội, thông tin cụ thể như sau.

 • [Hà Nội] Khóa đào tạo hòa giải đầu tư tháng 12/2018 07/12/2018 11:34

  Trong tháng 12 tới, VIAC phối hợp với Công ty Tài chính quốc tế (IFC) tổ chức khóa tập huấn về Hòa giải đầu tư – hoạt động nối tiếp các khóa đào tạo về hòa giải thương mại tại Việt Nam. Hòa giải đầu tư và hòa giải thương mại sẽ có những điểm khác biệt, đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh Việt Nam sẽ ký Hiệp định tự do thương mại Việt Nam – EU và tham gia là thành viên của ICSID.

 • [Hà Nội, TP. HCM] Hội thảo Giao dịch M&A: Nhận diện rủi ro pháp lý, phòng ngừa & giải quyết tranh chấp 05/12/2018 15:01

  Thị trường M&A Việt Nam đã trải qua một thập kỷ sôi động với nhiều cơ hội mới trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam tiếp tục chuyển biến tích cực. Cùng với sự phát triển của thị trường, các rủi ro cũng xuất hiện nhiều hơn đặc biệt là các rủi ro về mặt pháp lý – nguyên nhân chính và trực tiếp dẫn tới đổ bể thương vụ hoặc thậm chí là các quá trình kiện tụng ồn ào và tốn kém sau đó. 

 • [Tp. HCM] Chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Luật sư Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh tháng 12/2018 27/11/2018 09:19

  Để hoạt động tố tụng trọng tài đạt hiệu quả đồng thời giúp các luật sư hoàn thiện hơn kỹ năng tham gia tố tụng trọng tài, giải quyết tranh chấp, sắp tới đây, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh sẽ tiến hành tổ chức một chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh.

 • [Bình Dương] Hội thảo Phát triển doanh nghiệp: Giải pháp tiếp cận tài chính, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp 02/11/2018 09:08

  Để giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các giải pháp tiếp cận tài chính cũng như giải quyết tranh chấp bằng các phương thức mới như trọng tài và hòa giải, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh với sự đồng hành của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) phối hợp cùng Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Hội thảo Phát triển doanh nghiệp: Giải pháp tiếp cận tài chính, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp.

   

 • [TP. HCM] Tọa đàm về Thực tiễn áp dụng Pháp luật Hợp đồng và Giải quyết Tranh chấp bằng phương thức Hòa giải, Trọng tài 01/11/2018 17:16

  Trong thời đại giao thương quốc tế, khi các giao dịch trở nên đa dạng hơn, thị trường ngày càng mở rộng hơn theo hướng đa quốc gia, việc phát sinh tranh chấp của các doanh nghiệp là không thể tránh khỏi. Hơn nữa, tính chất phức tạp trong các tranh chấp cũng dần tăng lên đòi hỏi doanh nghiệp cần hết sức khôn ngoan trong việc lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp sao cho phù hợp, tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí và không ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng của mình.

  Đăng ký nhận tin thư từ VIAC