Sự kiện

[VIAC] Cập nhật sự kiện năm 2018

08/10/2018 11:14

THỜI GIAN

SỰ KIỆN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THÔNG TIN

_______________________________________________________________________________________

16/11/2018 - 21/11/2018

[Tp.HCM] Khóa đào tạo Hòa giải viên Tháng 11/2018

 • VIAC
 • IFC
 • CEDR

Xem tại đây

_______________________________________________________________________________________

15/11/2018

[Bình Dương] Hội thảo Phát triển doanh nghiệp: Giải pháp tiếp cận tài chính, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp

 • VCCI - Chi nhánh Tp.HCM
 • VIAC
 • IFC

Xem tại đây

_______________________________________________________________________________________

09/11/2018

[Hà Nội, Tp. HCM] Trọng tài và Hòa giải thương mại: Xu hướng và Cơ hội

 • VIAC
 • VBLC
 • Học viện Tư pháp

Xem tại đây

_______________________________________________________________________________________

08/11/2018

[TP. HCM] Tọa đàm về Thực tiễn áp dụng Pháp luật Hợp đồng và Giải quyết Tranh chấp bằng phương thức Hòa giải, Trọng tài

 • VCCI - Chi nhánh Tp.HCM
 • VIAC

Xem tại đây

______________________________________________________________________________________

06/11/2018

[Đồng Nai] Tọa đàm về Thực tiễn áp dụng Pháp luật Hợp đồng và Giải quyết Tranh chấp bằng phương thức Hòa giải, Trọng tài

 • VIAC

Xem tại đây

______________________________________________________________________________________

26/10/2018

[Vũng Tàu] Hội thảo Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: triển vọng và rủi ro đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam

 • VCCI - Chi nhánh Vũng Tàu
 • VIAC

Xem tại đây

 

_______________________________________________________________________________________

26/10/2018 - 31/10/2018

[Hà Nội] Khóa đào tạo Hòa giải viên Tháng 10/2018

 • VIAC
 • IFC
 • CEDR

Xem tại đây

 

______________________________________________________________________________________

24/10/2018

 

[Tp.HCM] Hội thảo Xuất nhập khẩu Việt Nam - Những rủi ro tiềm ẩn và giải pháp cho doanh nghiệp

 • VIAC
 • CIIS

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

12 - 13/10/2018

[Tp. HCM] Khóa học Giới thiệu về Trọng tài Quốc tế

 • VIAC
 • CIArb – Singapore

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

11/10/2018

[Cần Thơ] Hội thảo - Tọa đàm Trọng tài và Hòa giải Thương mại - Phương án khả thi cho doanh nhân trong giải quyết tranh chấp thời đại 4.0

 • VIAC
 • IFC
 • VCCI – CN Cần Thơ

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

02/10/2018

[Nghệ An] Hội thảo - Tọa đàm Giải quyết tranh chấp thương mại trong kỷ nguyên 4.0 và Lễ kết nạp Hội viên mới VCCI năm 2018

 • VIAC
 • IFC
 • VCCI – CN Nghệ An

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

21/09/2018

[Hà Nội] Tọa đàm VIAC và giảng viên - Đào tạo về giải quyết tranh chấp thương mại

 • VIAC

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

05/09/2018

[Hà Nội] Chương trình tập huấn CISG - Hỗ trợ doanh nghiệp trong kinh doanh quốc tế

 • Bộ Công thương
 • USAID – GIG
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

21 – 24/08/2018

[Hàn Quốc] Phiên tòa giả định vòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 6

 • KCAB
 • CILS
 • Khoa Luật, trường ĐH Quốc gia Seoul
 • VIAC – đơn vị hỗ trợ

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

21/08/2018

Café doanh nhân “Bảo vệ thương hiệu cho Doanh nghiệp bất động sản”

 • Báo Diễn đàn Doanh nghiệp
 • Mạng kết nối Doanh nhân Việt (VINET)
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

28/07 - 05/08/2018

[Australia] Khóa học Trọng tài thương mại Quốc tế năm 2018

 • CIArb
 • VIAC – đơn vị hỗ trợ

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

16/08/2018

[Tp.HCM] Hội thảo Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hòa giải – Phương án khả thi cho doanh nghiệp

 • VIAC
 • IFC
 • VCCI – CN tp. HCM 

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

14/08/2018

[Đà Nẵng] Hội thảo Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hòa giải – Phương án khả thi cho doanh nghiệp

 • VIAC
 • IFC
 • VCCI – CN Đà Nẵng

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

11/08/2018

và 25/08/2018

[Tp.HCM] Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tháng 8/2018

 • Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

11/08/2018

và 18/08/2018

[Hà Nội] Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tháng 8/2018

 • Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

21/07/2018

[Hà Nội] Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư ngày 21/07/2018

 

 • Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

21/07/2018

[Tp.HCM] Lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư đợt 09 năm 2018

 • Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

17/07/2018

[Hà Nội] Hội thảo “Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hòa giải – Phương án khả thi cho doanh nghiệp bảo hiểm”

 • VIAC
 • IAV

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

14 – 15/07/2018

Bà Rịa Vũng Tàu - Lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư

 • Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

10 - 12/07/2018

[Hà Nội] Chương trình đào tạo Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại và giải quyết tranh chấp phát sinh

 • VCCI
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

28/06/2018

[Hà Nội, Tp.HCM] Hội thảo Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam

 • VCCI
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

15 – 16/06/2018

[Tp.HCM] Nhận diện rủi ro và giải quyết tranh chấp hợp đồng xuất nhập khẩu

 • VCCI – CN tp. HCM
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

14/06/2018

[Tp.HCM] Hội nghị tuyên truyền Nghị định về Hòa giải thương mại

 • UBND quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

06/06/2018

[Tp.HCM] Lớp bồi dưỡng Các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án và thực tiễn áp dụng Luật Trọng tài Thương mại năm 2010 tại Việt Nam

 • Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp
 • Văn phòng đại diện Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

29/05/2018

[Tp. HCM] Khóa tập huấn Hợp đồng thương mại quốc tế & Kỹ năng đàm phán Hợp đồng thương mại quốc tế: Giải pháp phòng tránh rủi ro

 • CIIS
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

22 - 23/05/2018 

[Vũng Tàu] Khóa đào tạo Luật thương mại, Kỹ năng đàm phán, soạn thảo Hợp đồng thương mại và giải quyết tranh chấp phát sinh

 • VCCI – CN Vũng Tàu
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

12/05/2018

[Hà Nội] Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư 

 • Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

12/05/2018

[Hà Nội] Lớp bồi dưỡng chuyên đề Kỹ năng của luật sư khi tranh tụng tại trọng tài

 • Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

11/05/2018

[Hà Nội] Hội thảo Trọng tài thương mại - Tăng thêm "tự tin" cho hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

 • VIAC
 • ICC

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

11/05/2018

[An Giang] Tập huấn Đánh giá tác động từ CPTPP và các FTA mới của Việt Nam – Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp An Giang

 • UBND tỉnh An Giang

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

21/04/2018

[Hà Nội] Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư chuyên đề về Các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án

 • Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

07/03/2018

[Tp.HCM] Hội thảo Quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về hoạt động hòa giải thương mại

 • VIAC
 • IFC

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

19/01/2018

[Tp.HCM] Kết nối khách hàng và nhà cung ứng nước ngoài cho doanh nghiệp

 • VCCI – CN tp. HCM
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

18/01/2018

[Hà Nội] Hội thảo Quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về hoạt động hòa giải thương mại

 • VIAC
 • IFC

Xem tại đây

 

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
 • [Bình Dương] Hội thảo Phát triển doanh nghiệp: Giải pháp tiếp cận tài chính, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp 02/11/2018 09:08

  Để giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các giải pháp tiếp cận tài chính cũng như giải quyết tranh chấp bằng các phương thức mới như trọng tài và hòa giải, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh với sự đồng hành của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) phối hợp cùng Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Hội thảo Phát triển doanh nghiệp: Giải pháp tiếp cận tài chính, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp.

   

 • [TP. HCM] Tọa đàm về Thực tiễn áp dụng Pháp luật Hợp đồng và Giải quyết Tranh chấp bằng phương thức Hòa giải, Trọng tài 01/11/2018 17:16

  Trong thời đại giao thương quốc tế, khi các giao dịch trở nên đa dạng hơn, thị trường ngày càng mở rộng hơn theo hướng đa quốc gia, việc phát sinh tranh chấp của các doanh nghiệp là không thể tránh khỏi. Hơn nữa, tính chất phức tạp trong các tranh chấp cũng dần tăng lên đòi hỏi doanh nghiệp cần hết sức khôn ngoan trong việc lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp sao cho phù hợp, tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí và không ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng của mình.

 • [Đồng Nai] Tọa đàm về Thực tiễn áp dụng Pháp luật Hợp đồng và Giải quyết Tranh chấp bằng phương thức Hòa giải, Trọng tài 01/11/2018 17:05

  Trong thời đại giao thương quốc tế, khi các giao dịch trở nên đa dạng hơn, thị trường ngày càng mở rộng hơn theo hướng đa quốc gia, việc phát sinh tranh chấp của các doanh nghiệp là không thể tránh khỏi. Hơn nữa, tính chất phức tạp trong các tranh chấp cũng dần tăng lên đòi hỏi doanh nghiệp cần hết sức khôn ngoan trong việc lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp sao cho phù hợp, tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí và không ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng của mình.

 • [Hà Nội, Tp. HCM] Trọng tài và Hòa giải thương mại: Xu hướng và Cơ hội 31/10/2018 09:21

  Trong những năm gần đây, việc số lượng các vụ việc trọng tài tăng lên đáng kể và sự ra đời của các trung tâm hòa giải thương mại đầu tiên ở Việt Nam báo hiệu một gian đoạn mới đang hình thành trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp ngoài tòa án ở Việt Nam. Các doanh nghiệp và luật sư cần hiểu và nắm bắt xu thế này để có thể phát hiện và tận dụng những cơ hội mới trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại. 

 • [Vũng Tàu] Hội thảo Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: triển vọng và rủi ro đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam 26/10/2018 10:17

  Nhằm giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu có cái nhìn toàn diện về diễn biến kinh tế khu vực và thế giới, từ đó, chủ động hơn trong việc tận dụng cơ hội, phòng ngừa bất trắc và tìm ra phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp nhất, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Vũng Tàu (VCCI Vũng Tàu)  phối hợp cùng Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức hội thảo: “Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: triển vọng và rủi ro đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam”

   

 • [Tp.HCM] Khóa đào tạo Hòa giải viên Tháng 11/2018 17/10/2018 14:06

  Trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa VIAC và Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) thuộc Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG), từ đầu năm đến nay, VIAC và IFC đã phối hợp tổ chức thành công 2 khóa đào tạo Hòa giải viên tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với 36 Hòa giải viên được cấp chứng chỉ quốc tế.

 • [Hà Nội] Khóa đào tạo Hòa giải viên Tháng 10/2018 11/10/2018 11:09

  Trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa VIAC và Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) thuộc Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG), từ đầu năm đến nay, VIAC và IFC đã phối hợp tổ chức thành công 2 khóa đào tạo Hòa giải viên tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với 36 Hòa giải viên được cấp chứng chỉ quốc tế. Tiếp tục thành công trên, VIAC và IFC tiếp tục chiêu sinh khóa thứ 3 với thông tin cụ thể như sau.

 • [Tp.HCM] Cuộc chiến thương mại Mỹ Trung: Triển vọng và rủi ro với doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam 02/10/2018 10:59

  Với mục tiêu mở rộng hơn thị trường kinh doanh, quốc tế hóa hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu hiện nay đang là lĩnh vực phát triển nổi bật trong cộng đồng doanh nghiệp. Không thể phủ nhận, sự vận động mạnh mẽ này mang đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp, nhưng đồng thời, nó cũng như “con dao hai lưỡi” khi ẩn chứa không ít rủi ro, dễ phát sinh tranh chấp. 

  Đăng ký nhận tin thư từ VIAC