Sự kiện

Hội thảo Thúc đẩy tiến trình hội nhập trong khối ASEAN thông qua hài hòa hóa pháp luật thương mại

30/08/2017 09:57

  • Thời gian:            04 – 05/09/2017
  • Địa điểm:             Khách sạn Arnoma, Băng Cốc, Thái Lan
  • Chương trình:     Tải tại đây

Nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết hài hòa hóa pháp luật thương mại trong khối ASEAN và tạo nền tảng cho việc thúc đẩy đối thoại giữa các cơ quan nhà nước và chủ thể cá nhân có liên quan đến hoạt động thương mại xuyên biên giới. Ủy ban Liên hợp quốc về luật thương mại quốc tế Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (UNCITRAL RCAP), Hiệp hội Luật sư ASEAN, Viện Nghiên cứu và Phát triển Quốc tế phối hợp tổ chức hội thảo “Thúc đẩy tiến trình hội nhập trong khối ASEAN thông qua Hài hòa hóa Pháp luật Thương mại”.

Hội thảo tập trung thảo luận, tiến tới định rõ những trở ngại và lợi ích của việc hài hòa hóa pháp luật thương mại và đề xuất các hành động cần thiết để thúc đẩy hội nhập trong khối ASEAN. Trong đó, thực hiện hài hòa hóa phải đặc biệt lưu tâm đến khung pháp lý cho hợp đồng, thương mại điện tử và phương thức giải quyết tranh chấp thay thế. Chính vì vậy, hội thảo hướng tới các đối tượng là các cơ quan chính phủ có liên quan đến hoạt động thương mại và phát triển, cơ quan ngoại giao, cơ quan tư pháp và các cơ quan công cộng khác có liên quan, học viện, viện nghiên cứu và viện chính sách, doanh nghiệp tư nhân và các đại diện khác của các nước trong khối ASEAN.

Các diễn giả tại Hội thảo đều là những chuyên gia có uy tín đến từ UNCITRAL - RCAP, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Thái Lan, Bộ Ngoại giao Thái Lan, các công ty luật lớn trong khu vực v.v.. Chương trình hứa hẹn mở ra một diễn đàn trao đổi thảo luận sôi nổi, đa dạng thông tin, góc nhìn về vấn đề hội nhập trong khối ASEAN cũng như chuyển tải thông điệp mạnh mẽ về việc hài hòa hóa pháp luật thương mại trong khu vực.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại đây

Hoặc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 02-203-5000 #11092, email: alaconference2017@gmail.com

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC