Giải quyết tranh chấp bằng Trọng Tài thương mại

Tại sao nên lựa chọn trọng tài để giải quyết tranh chấp thương mại?

13/06/2018 15:59

Có hai lý do quan trọng chính: đầu tiên là tính trung lập; thứ hai là khả năng thi hành phán quyết. Về "tính trung lập", trọng tài quốc tế cho các bên cơ hội lựa chọn một địa điểm "trung lập" và một hội đồng trọng tài "trung lập" để giải quyết tranh chấp của họ. Về "khả năng thi hành phán quyết", một vụ tranh chấp trọng tài quốc tế, nếu được diễn ra trọn vẹn, đưa tới một phán quyết bắt buộc thi hành đối với bên thua không chỉ tại quốc gia nơi phán quyết đó được lập mà còn trên phạm vi toàn cầu.

Ngoài ra, có một số lý do khác góp phần đưa trọng tài trở thành một phương thức giải quyết tranh chấp hấp dẫn thay thế cho tố tụng tại tòa án, trong đó ít nhất có bốn ý quan trọng sau: Tính linh hoạt, tính bảo mật, trọng tài viên có thẩm quyền bổ sung và thẩm quyền trọng tài có tính liên tục.

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC