Thống kê

 • Thống kê tình hình giải quyết tranh chấp tại VIAC năm 2018 22/08/2019 14:22

  Thống kê số lượng vụ tranh chấp mới được thụ lý và giải quyết tại VIAC trong năm 2018 ghi nhận 180 vụ tranh chấp - con số cao nhất trong 25 năm hoạt động với tổng giá trị tranh chấp ở mức ~9,5 nghìn tỷ đồng (~ 407 triệu USD) và vụ tranh chấp lớn nhất với giá trị tranh chấp ở mức ~3,3 nghìn tỉ đồng (~145,2 triệu USD). 

 • Thống kê tình hình giải quyết tranh chấp tại VIAC năm 2017 13/03/2018 17:25

  Năm 2017 nền kinh tế Việt Nam có nhiều khởi sắc với mức GDP tăng 6,81%, cao nhất kể từ năm 2011. Kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định. Việc thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt mức tăng cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Năm 2017 cũng ghi nhận môi trường kinh doanh của Việt Nam ngày càng được cải thiện và thuận lợi hơn.

 • Thống kê tình hình giải quyết tranh chấp tại VIAC năm 2016 27/03/2017 15:11

  Trong năm 2016 vừa qua, VIAC đã tiếp nhận 155 vụ tranh chấp, tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng của 5 năm trở lại đây; trong số đó, 41% là tranh chấp trong lĩnh vực mua bán, xuất nhập khẩu; 15% là tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng,

 • Thống kê tình hình giải quyết tranh chấp năm 2015 tại VIAC 20/10/2014 10:48

  Năm 2015 khép lại với những thành tựu nổi bật trong hoạt động của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Tại Hội nghị Trọng tài viên VIAC năm 2015 được tổ chức ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đại diện trung tâm - Chủ tịch và các cán bộ phụ trách chính hoạt động của trung tâm đã tiến hành báo cáo và đưa ra phân tích, bình luận về hoạt động của trung tâm trong năm qua.

 • Số vụ tranh chấp tại VIAC trong 17 năm từ 1993 đến 2015 20/10/2014 10:47

  Số lượng các vụ tranh chấp được đưa ra giải quyết tại VIAC không ngừng tăng lên trong những năm vừa qua. Điều này thể hiện sự quan tâm hơn nữa của các doanh nghiệp đến phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài cũng như tin tưởng lựa chọn giải quyết tranh chấp tại VIAC

 • Loại hình tranh chấp 20/10/2014 10:45

  Trải qua trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư,…với các bên tranh chấp đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

 • Thống kê giải quyết tranh chấp tại VIAC qua các năm - Các bên liên quan 20/10/2014 10:44

  Trải qua trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư,…với các bên tranh chấp đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

 • So sánh với một số tổ chức Trọng tài khác 20/10/2014 10:41

  Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Hội đồng Trọng tài Ngoại thương (thành lập năm 1963) và Hội đồng Trọng tài Hàng hải (thành lập năm 1964). 

 • Trọng tài viên 20/10/2014 10:40

  Khi tham gia giải quyết tranh chấp tại VIAC, các bên luôn được đảm bảo quá trình tố tụng minh bạch và bảo mật. VIAC có đội ngũ Trọng tài viên là các chuyên gia có uy tín cao về chuyên môn trong các lĩnh vực thương mại. Các Trọng tài viên hoạt động một cách độc lập, vô tư, khách quan và tuân thủ pháp luật cũng như thông lệ quốc tế.

  Đăng ký nhận tin thư từ VIAC