Thống kê

So sánh với một số tổ chức Trọng tài khác

20/10/2014 10:41

Thống kê từ 2010 đến 2015

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
VIAC 63 83 64 99 124 146
ICC 793 795 759 767 791 801
DIS N/A N/A 125 121 132 134
SCC 197 199 177 203 183 181
SCAI N/A N/A 92 68 105 N/A
LCIA 237 224 277 301 ~300 326
ICDR N/A N/A 996 1165 1052 N/A
SIAC 140 188 235 259 222 271
CIETAC 1352 1435 1060 1256 1610 1968
HKIAC 624 502 456 463 ~500 N/A
ICSID N/A N/A 50 40 38 50

 

 

______________________

Thống kê từ 2001 đến 2009

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
VIAC 17 19 16 32 27 36 30 58 48
HKIAC 307 320 287** 280 281 394 448 602 649
AAA 649* 672* 646* 614* 580* 586* 621* 703* 836*
CIETAC 731 684 709 850 979 981 1.118 1.230 1482
ICC 566* 593* 580* 561* 521* 593* 599* 663* 817*
JCAA 17 9 14 21 11 11 15 12 N/A
KCAB 65* 47* 38* 46* 53* 47* 59* 47* 78*
KLRCA 9 24 18 19 30 37 40 47 N/A
LCIA 71 88 104 87 118 133* 137* 213* 232*
SIAC 44* 38* 35* 48* 45* 65* 70* 71* 114*
SCC 74 55 82 50 56 141 84 176 215
BCICAC 88* 71* 76* 84* 77* 76* 82* N/A N/A
AFEC 100 33 45 50 55 N/A 40 51 N/A

 

_________________________ 

Thống kê từ 1993 đến 2000 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
VIAC 6 13 17 25 24 18 20 23
HKIAC 139 150 184 197 218 240 257 298
AAA 207* 187* 180* 226* 320* 387* 453* 510*
CIETAC 486 829 902 778 723 645* 609* 543*
ICC 352* 384* 427* 433* 452* 466* 529* 541*
JCAA 3 4 7 8 13 14 12 10
KCAB 28 33 18 36 51 59* 40* 40*
KLRCA 3 8 7 3 5 7 10 19
LCIA 29 39 49 37 52 70 56 81
SIAC 15 22 37 25 43 N/A N/A 41*
SCC 78 74 70 75 82 92 104 73
BCICAC 52* 54* 40* 57* 41* 49* 60* 88*
AFEC 100 100 100 100 100 100 100 100

 

_______________________

VIAC Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam
ICC Phòng Thương mại và Công nghiệp quốc tế
DIS Viện Trọng tài Đức
SCC Phòng Thương mại Stockholm
VIAC (Vienna) Trung tâm Trọng tài Quốc tế Vienna
SCAI Viện Trọng tài Thụy Sĩ
LCIA Tòa án Trọng tài Quốc tế Luân Đôn
ICDR Trung tâm giải quyết tranh chấp quốc tế
SIAC Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore
CIETAC Ủy ban Trọng tài Kinh tế và Thương mại quốc tế
HKIAC Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông
ICSID Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
AAA Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ
JCAA Hiệp hội Trọng tài Thương mại Nhật Bản
KCAB Liên đoàn Trọng tài Thương mại Hàn Quốc
KLRCA Trung tâm Trọng tài Kuala Lumpur
BCICAC Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Anh Columbia
APEC Trung tâm Trọng tài quốc tế thuộc Phòng Kinh tế Liên bang Áo

 

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
 • Thống kê tình hình giải quyết tranh chấp tại VIAC năm 2017 13/03/2018 17:25

  Năm 2017 nền kinh tế Việt Nam có nhiều khởi sắc với mức GDP tăng 6,81%, cao nhất kể từ năm 2011. Kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định. Việc thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt mức tăng cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Năm 2017 cũng ghi nhận môi trường kinh doanh của Việt Nam ngày càng được cải thiện và thuận lợi hơn.

 • Thống kê tình hình giải quyết tranh chấp tại VIAC năm 2016 27/03/2017 15:11

  Trong năm 2016 vừa qua, VIAC đã tiếp nhận 155 vụ tranh chấp, tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng của 5 năm trở lại đây; trong số đó, 41% là tranh chấp trong lĩnh vực mua bán, xuất nhập khẩu; 15% là tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng,

 • Thống kê tình hình giải quyết tranh chấp năm 2015 tại VIAC 20/10/2014 10:48

  Năm 2015 khép lại với những thành tựu nổi bật trong hoạt động của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Tại Hội nghị Trọng tài viên VIAC năm 2015 được tổ chức ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đại diện trung tâm - Chủ tịch và các cán bộ phụ trách chính hoạt động của trung tâm đã tiến hành báo cáo và đưa ra phân tích, bình luận về hoạt động của trung tâm trong năm qua.

 • Số vụ tranh chấp tại VIAC trong 17 năm từ 1993 đến 2015 20/10/2014 10:47

  Số lượng các vụ tranh chấp được đưa ra giải quyết tại VIAC không ngừng tăng lên trong những năm vừa qua. Điều này thể hiện sự quan tâm hơn nữa của các doanh nghiệp đến phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài cũng như tin tưởng lựa chọn giải quyết tranh chấp tại VIAC

 • Loại hình tranh chấp 20/10/2014 10:45

  Trải qua trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư,…với các bên tranh chấp đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

 • Thống kê giải quyết tranh chấp tại VIAC qua các năm - Các bên liên quan 20/10/2014 10:44

  Trải qua trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư,…với các bên tranh chấp đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

 • Trọng tài viên 20/10/2014 10:40

  Khi tham gia giải quyết tranh chấp tại VIAC, các bên luôn được đảm bảo quá trình tố tụng minh bạch và bảo mật. VIAC có đội ngũ Trọng tài viên là các chuyên gia có uy tín cao về chuyên môn trong các lĩnh vực thương mại. Các Trọng tài viên hoạt động một cách độc lập, vô tư, khách quan và tuân thủ pháp luật cũng như thông lệ quốc tế.

  Đăng ký nhận tin thư từ VIAC