Giải quyết tranh chấp bằng Trọng Tài thương mại

Thuật ngữ “thương mại” trong lĩnh vực trọng tài là gì?

13/06/2018 15:58

Những nhà soạn thảo Luật Mẫu đã cân nhắc việc đưa ra đinh nghĩa về thuật ngữ "thương mại",nhưng sau đó họ đã từ bỏ ý đinh này. Thay vào đó, trong một chú thích, họ đưa ra quan điểm như sau:

Thuật ngữ "thương mại" nên được giải thích theo nghĩa rộng để có thể bao hàm các vấn đề phát sinh từ tất cả các quan hệ có bản chất thương mại, dù có quan hệ hợp đồng hay không. Các quan hệ có bản chất thương mại bao gồm, nhưng không bị giới hạn bởi, các giao dịch sau: bất kỳ giao dịch nào về mua bán hoặc trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ; thỏa thuận phân phối; đại diện hoặc đại lý thương mại; môi giới; cho thuê; xây dựng; tư vấn; kỹ thuật; li xăng; đầu tư; tài chính; ngân hàng; bảo hiểm; thỏa thuận khai thác hoặc nhượng quyền khai thác; liên doanh hoặc các hình thức hợp tác kinh doanh khác; vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách bằng đường hàng không, đường biển, đường sắt hoặc đường bộ.

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC