Sự kiện

[Hàn Quốc] Phiên tòa giả định vòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 6

11/04/2018 15:52

Từ ngày 21 đến 24 tháng 8, 2018
Tại Seoul, Hàn Quốc

Đăng ký tại: www.fdimoot.org

Hạn đăng ký: 31 tháng 5, 2018

Châu Á – Thái Bình Dương

Các vòng thi khu vực

Phiên tòa giả định FDI lần thứ 6

Ủy ban Trọng tài Thương mại Hàn Quốc (KCAB) phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu luật pháp quốc tế (CILS) và Khoa Luật trường Đại học Quốc gia Seoul, tổ chức cuộc thi "Phiên tòa giả định vòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương" lần thứ 6. Cùng với sự tăng trưởng của hoạt động đầu tư quốc tế, sự bùng nổ số lượng các hợp đồng và hiệp định đầu tư quốc tế đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của luật pháp quốc tế, trong đó quy định quyền và nghĩa vụ giữa các nhà đầu tư nước ngoài và quốc gia nhận đầu tư, đồng thời đưa ra thủ tục tố tụng trọng tài được quốc tế hóa để giải quyết các tranh chấp liên quan.

Tranh chấp trong phiên tòa giả định năm 2018 sẽ liên quan tới sự việc một chính phủ mới thành lập đã đình chỉ việc khai thác nguồn đất hiếm mà nhà đầu tư nước ngoài được độc quyền khai khoáng. Quyết định đình chỉ dự trên một nguyên cứu theo đó tại vùng dân cư lân cận các mối de dọa tới sức khỏe đang tăng lên. Quyết định đình chỉ, quốc hữu hóa nguồn đất hiếm trong khi nó đã chuẩn bị được xuất khẩu và chấm dứt hợp đồng với các khách hàng đã khiến nhà đầu tư phải dừng hoạt động, tuy nhiên sau đó nhà đầu tư lại phát hiện ra chính phủ đang dự định cấp quyền khai khoáng cho một nhà đầu tư khác.

Các thắc mắc về sự kiện vui lòng gửi email tới: fdimoot@kcab.or.kr

_______________

Đồng tổ chức

Kết quả hình ảnh cho KCAB logo    Kết quả hình ảnh cho center for international legal studies       Seoul national university emblem.png

Đơn vị tài trợ

Kết quả hình ảnh cho ministry of justice korea    Hình ảnh có liên quan

Đơn vị hỗ trợ

     Kết quả hình ảnh cho HKIAC    Kết quả hình ảnh cho siac     Hình ảnh có liên quan    Kết quả hình ảnh cho aprag logoKết quả hình ảnh cho asian international arbitration centre logo

Kết quả hình ảnh cho ACICA logo      Hình ảnh có liên quan         Kết quả hình ảnh cho SHIAC         Kết quả hình ảnh cho international center for dispute resolution

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC